Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại trường tiểu học Washington Grove Elementary School từ 1 giờ 30 chiều cho đến 2 giờ 30 chiều trong các ngày thứ Năm trong năm 2023


Theo tin của quận Montgomery & Asian American Health Initiative

Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại trường tiểu học Washington Grove Elementary School từ 1 giờ 30 chiều cho đến 2 giờ 30 chiều trong các ngày thứ Năm trong năm 2023

WEEKLY FAMILY DISTRIBUTION SCHEDULE
Phân phối Thực phẩm miễn phí cho lái xe Drive By tại trường Washington Grove Elementary từ 1 giờ 30 chiều đến 2 giờ 30 chiều vào thứ Năm, ngày 12 tháng 1 năm 2023.
WHAT: Grab & Go: Boxed Groceries while supplies last. Drive by only.
WHEN: THURSDAY – JANUARY 12 from 1:30 pm – 2:30 pm
WHERE:
Washington Grove Elementary School
8712 Oakmont Street Gaithersburg, MD 20877
You May Also Like

More From Author