Ring in 2023 Lunar New Year: Chào Đón Tết Nguyên Đán tại Safeway ở Germantown trong quận Montgomery từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều Chúa Nhật Ngày 15 tháng 1 năm 2023


Theo tin tại Safeway của quận Montgomery

2023 Lunar New Year Tết Nguyên Đán tại Safeway ở Germantown trong quận Montgomery từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều Chúa Nhật Ngày 15 tháng 1 năm 2023.

WHAT: Lunar New Year at Safeway

WHEN: SATURDAY, JANUARY 15, 2023 from 12 PM to 4 PM

WHERE: Claret Hall, 6020 Daybreak Circle, Clarksville, MD 21029

Safeway is here to help you ring in the Year of the Rabbit with our in-store celebration! Join us for:

-Demonstrations and samples of authentic dishes
-Lion Dance Performances from East Rising Lion from 1-2pm
-Live traditional Erhu music and more from Chinese multi-instrumentalist, Qian Qin
-Cultural activities for the kids
-And so much more excitement!

You don’t want to miss out on a day of free, family fun, we hope to see you there!


Tết Nguyên Đán tại Safeway

THỜI GIAN: THỨ BẢY, NGÀY 15 THÁNG 1 NĂM 2023 từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều

Ở ĐÂU: Claret Hall, 6020 Daybreak Circle, Clarksville, MD 21029

Safeway sẵn sàng giúp bạn chào đón Năm Con Thỏ hay Con Mèo với lễ kỷ niệm tại cửa hàng của chúng tôi! Tham gia với chúng tôi:

– Trình diễn và mẫu các món ăn đích thực
-Biểu diễn múa sư tử từ East Rising Lion từ 1-2 giờ chiều
-Trực tiếp nhạc Nhị Hồ truyền thống và hơn thế nữa từ nghệ sĩ đa nhạc cụ Trung Quốc, Qian Qin
-Sinh hoạt văn nghệ cho thiếu nhi
-Và rất nhiều hứng thú nữa!

Quý vị không muốn bỏ lỡ một ngày vui vẻ, miễn phí cho gia đình. Chúng tôi hy vọng sẽ gặp quý vị ở đó!Lunar New Year at Safeway!

You May Also Like

More From Author