Thư viện Germantown Library Đón Tết Nguyên Đán từ 11 giờ sáng đến 12 giờ 30 trưa vào Thứ Bảy ngày 28 tháng 1 năm 2023


Theo tin Germantown Library ở trong thành phố Chevy Chase trong quận Montgomery

Thư viện Germantown Library Đón Tết Nguyên Đán từ 11 giờ sáng đến 12 giờ 30 trưa vào Thứ Bảy ngày 28 tháng 1 năm 2023

Mừng Tết Nguyên Đán
THỜI GIAN: Thứ Bảy, ngày 28 tháng 1 năm 2023, từ 11 giờ đêm đến 12 giờ 30 trưa
Ở ĐÂU: Thư viện Germantown
19840 Century Blvd, Germantown, MD 20874

Đó là một lễ kỷ niệm Tết Nguyên đán! – Mặt đối mặt
Với Học viện Trung Quốc Li-Ming

Tìm hiểu tất cả về năm con thỏ với Li-Ming Chinese Academy!

Tìm hiểu tất cả về năm con thỏ với Li-Ming Chinese Academy! Trực tiếp theo dõi Giờ kể chuyện song ngữ của thư viện, hãy tham gia cùng các sinh viên và giảng viên từ Học viện Trung Quốc Li-Ming ở Rockville, khi họ dạy chúng ta về phong tục và lịch sử Tết Nguyên đán. Chứng kiến nhiều hoạt động văn hóa khác nhau như yo-yo Trung Quốc, múa rối bóng, và tất nhiên là múa sư tử nổi tiếng.

Chương trình này được tài trợ rộng rãi bởi Friends of the Library, Montgomery County.

Kiểm tra trang web của chúng tôi để tìm hiểu tất cả những điều thú vị mà bạn có thể làm với việc chăm sóc thư viện của mình. Không có một thẻ ngay bây giờ? Đừng lo lắng! Tìm hiểu cách Nhận Thẻ Thư viện.

Yêu cầu điều tiết thị lực

Những người Điếc hoặc Nghe kém nên yêu cầu phụ đề bằng tiếng Anh hoặc phiên dịch bằng ngôn ngữ ký hiệu ít nhất năm ngày trước chương trình do thư viện tài trợ mà họ dự định tham gia. Liên hệ với Trợ lý Quản lý Chương trình Cơ sở vật chất và Khả năng tiếp cận theo số 240-777-0002 với tất cả các yêu cầu về các điều tiết thị lực khác.

NHÓM TUỔI: | Thanh thiếu niên | Cao niên | Mầm non và Mẫu giáo | Tuổi Tiểu Học | Trẻ sơ sinh và Trẻ nhỏ | Người lớn |


WHAT: Lunar New Year Celebration
WHEN: Saturday, January 28, 2023 from 11 pm to 12:30 pm
WHERE: Germantown Library
19840 Century Blvd, Germantown, MD 20874

It’s a Lunar New Year Celebration! – In-person
With the Li-Ming Chinese Academy

Learn all about the Year of the Rabbit with the Li-Ming Chinese Academy!

Learn all about the Year of the Rabbit with the Li-Ming Chinese Academy! Directly following the library’s Bilingual Storytime, join students and faculty from the Li-Ming Chinese Academy in Rockville, as they teach us Lunar New Year customs and history. Witness various cultural activities like the Chinese yo-yo, shadow puppets, and of course the ever popular lion dance.

This program is generously sponsored by Friends of the Library, Montgomery County.

Check out our website to find out all the fun things you can do with your library care. Don’t have a card right now? No worries! Find out how to Get a Library Card.

Accommodation Requests

People who are Deaf or Hard of Hearing should request English-language captioning or sign-language interpretation at least five days before the library-sponsored program they plan to attend. Contact the Assistant Facilities and Accessibility Program Manager at 240-777-0002 with all other accommodation requests.

AGE GROUP: | Teens | Seniors | Preschool and Kindergarten | Elementary School Age | Babies and Toddlers | Adult |

EVENT TYPE: | Performance and Dance |

TAGS: | Indoor Program | Friends of the Library |https://mcpl.libnet.info/event/7882610

You May Also Like

More From Author