Phân phối Thực phẩm tại Lakeforest Mall từ 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng vào thứ Bảy ngày 4 tháng 2 năm 2023


Theo tin của quận Montgomery

Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại Lakeforest Mall từ 10 giờ sáng cho đến 11 giờ sáng vào Mỗi Sáng Ngày thứ Bảy trong năm 2023.

Phân phối Thực phẩm tại Lakeforest Mall từ 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng vào thứ Bảy ngày 4 tháng 2 năm 2023.

WHAT: GRAB & GO DISTRIBUTION
WHEN: SATURDAY, FEBRUARY 4, 2023 from 10 AM to 11 AM
WHERE: Lakeforest Mall Entrance at Old Sears Carport, 701 Russell Ave in Gaithersburg, MD 20877

Receive a box of produce, packed by our volunteers throughout the county, directly in your car trunk.
Food available while supplies last…

Age Family
Area Upcounty
Contact Name Edwige Tebou
Contact Phone 2408212531
Contact Email edwige@cross-community.org
Cost Free
Link cross-community.org
https://cross-community.org/

 • webmasterVMont

  Related Posts

  24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Chuyến tham quan trang trại và bán hàng thu hoạch của Quận Montgomery vào Thứ Bảy-Chủ Nhật, ngày 27-28 tháng 7, có 24 Địa điểm…

  Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

  Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Trở lại trường’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm Thứ Năm, ngày…

  You Missed

  24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 19, 2024
  • 19 views

  Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

  • By adminVM
  • July 18, 2024
  • 16 views

  “Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 15, 2024
  • 27 views

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  • By adminVM
  • June 21, 2024
  • 76 views

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  • By adminVM
  • June 19, 2024
  • 64 views

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  • By adminVM
  • June 13, 2024
  • 89 views