Phân phối Thực phẩm tại Seneca Creek Community Church từ 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng vào thứ Bảy ngày 4 tháng 2 năm 2023.


Theo tin của Seneca Creek Community Church Episcopal

Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại nhà thờ Seneca Creek Community Church Episcopal trong các ngày thứ Bảy trong năm 2023

WEEKLY FAMILY DISTRIBUTION SCHEDULE

WHAT: Choice Pantry Open to Shop

WHEN: SATURDAY, FEBRUARY 4, 2023 from 10 AM to 11 AM

Phân phối Thực phẩm miễn phí tại nhà thờ Seneca Creek Community Church Episcopal từ 10 giờ sáng cho đến 11 giờ sáng vào thứ 7, ngày 4 tháng2 năm 2023.
WHEN: SATURDAY, FEBRUARY 4, 2023 from 10 AM to 11 AM

WHERE: Seneca Creek Community Church, 13 Firstfield Road, Gaithersburg, Md 20878

Choice Pantry- open to shop
Please call for an appointment 301-793-3321

Location Seneca Creek Community Church
13 Firstfield Road
Gaithersburg, Md 20878
Age Teens, Adult, Seniors, Family
Area Upcounty
Contact Name Jeannette Cochran
Contact Phone 3016934792
Contact Email Jeannette@senecacreek.org
Cost FREE
Link senecacreek.org…
Homepage

You May Also Like

More From Author