Cuộc diễn hành và Lễ hội “Wheaton Arts” vào Chủ Nhật, ngày 15 tháng 10 năm 2023


Theo tin của quận Montgomery

Cuộc diễn hành và Lễ hội “Wheaton Arts” vào Chủ Nhật, ngày 15 tháng 10 năm 2023. Wheaton Arts Parade and Festival sẽ có diễn hành Nghệ thuật, Giải trí, Ẩm thực và Cuộc diễu hành độc đáo nhất Khu vực

Thứ Sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2023

Wheaton Arts Parade and Festival là một buổi trình diễn nghệ thuật diễu hành sáng tạo trước một ngày ẩm thực, vui chơi và giải trí sẽ quay trở lại Downtown Wheaton vào Chủ nhật, ngày 15 tháng 10. Cuộc diễn hành hàng năm có các triển lãm có thể được đẩy, kéo, mang, đeo hoặc được biểu diễn—nhưng không có cái nào được cung cấp bởi bất kỳ loại động cơ nào. Giám đốc điều hành Quận Montgomery Marc Elrich dự kiến ​​sẽ tham gia lễ hội.

Cuộc diễn hành bắt đầu lúc 10 giờ sáng. Cuộc diễn hành theo truyền thống có các ban nhạc, nhóm nhảy, nghệ sĩ và xe hoa lớn diễu hành quanh Khu thương mại Wheaton Triangle Business District và kết thúc tại Marian Fryer Town Plaza ở 2424 Reedie Dr. ở Wheaton.

Các bài dự thi trong cuộc diễu hành có thể được tổ chức bởi các nhóm thuộc mọi loại và trong một số trường hợp, bởi các cá nhân. Các ban nhạc trong cuộc diễu hành sẽ bao gồm ban nhạc diễu hành của Trường Trung học Einstein, ban nhạc bộ gõ Afro-Brazil toàn nữ Batalá Washington và Ban nhạc ống trẻ Maryland. Các nhóm nhảy trong hàng diễu hành sẽ bao gồm Đoàn múa dân gian Bolivian, Tinkus Kay’Sur, Sky’s the Limit Dance Company và Wheaton Studio of Dance.

Khu vực lễ hội sẽ mở cửa từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nó sẽ có hơn 40 gian hàng triển lãm bao gồm cả gian hàng của các nghệ sĩ trưng bày và bán tác phẩm gốc của họ, các tổ chức cộng đồng và các cơ quan của Quận Montgomery. Các hoạt động sẽ bao gồm làm nghệ thuật và tặng quà. Trò chơi nghệ thuật miễn phí tại Khu vực dành cho trẻ em sẽ có nghệ thuật vẽ mặt và bóng bay. Bấm vào đây để xem các nhà triển lãm.

Bắt đầu từ trưa lễ hội sẽ có ba sân khấu giải trí bao gồm các nghệ sĩ Strathmore, vũ đoàn và ban nhạc. Ngày 15 tháng 10 sẽ là ngày cuối cùng của lễ kỷ niệm Tháng Di sản Tây Ban Nha. Vì vậy lễ hội sẽ bao gồm âm nhạc và khiêu vũ Latinh đáng kể bên cạnh một ban nhạc Ailen. Các nghệ sĩ biểu diễn theo lịch trình bao gồm Taisha Estrada, JChris (Chris Urquiaga), Munit & Z Lovebugs và Lilo Gonzalez. Âm thanh Ailen sẽ đến từ Wheaton’s Urban Artistry.

Nhấp vào https://www.wheatonartsparade.org/2023performers để xem tất cả những người biểu diễn. Để biết thêm thông tin về Lễ hội và Cuộc diễu hành nghệ thuật Wheaton, hãy truy cập Cuộc diễu hành & Lễ hội | Cuộc diễu hành nghệ thuật Wheaton


Wheaton Arts Parade and Festival on Sunday, Oct. 15, Will Feature Arts, Entertainment, Food and the Area’s Most Unique Parade
For Immediate Release: Friday, October 13, 2023

The Wheaton Arts Parade and Festival, a showcase of creative marching art preceding a day of food, fun and entertainment, will return to Downtown Wheaton on Sunday, Oct. 15. The parade annually features exhibits that can be pushed, pulled, carried, worn or performed—but none that is powered by motors of any kind. Montgomery County Executive Marc Elrich is scheduled to join the festivities.

NFG Wheaton Arts Parade

The parade, which starts at 10 a.m., traditionally has bands, dance groups, artists and large floats that march around the Wheaton Triangle Business District and finish at the Marian Fryer Town Plaza at 2424 Reedie Dr. in Wheaton.

Entries in the parade can be organized by groups of all kinds, and in some cases, by individuals. Bands in the parade will include the Einstein High School marching band, the all-female Afro-Brazilian percussion ensemble Batalá Washington and the Maryland Youth Pipe Band. Dance groups in the line of march will include the Bolivian Folk Dance Troupe, Tinkus Kay’Sur, Sky’s the Limit Dance Company and the Wheaton Studio of Dance.

The festival area will be open from 10 a.m.-5 p.m. It will have more than 40 booths of exhibits, including those of artists displaying and selling their original work, community organizations and Montgomery County agencies. Activities will include art making and giveaways. Free art fun in the Kids’ Zone will have face painting and balloon art. Click here to see the exhibitors.

Starting at noon, the festival will have three stages of entertainment including Strathmore artists, dance companies and bands. Oct. 15 will be last day of the celebration of Hispanic Heritage Month, so the festival will include considerable Latin music and dance, in addition to an Irish band. Scheduled performers include Taisha Estrada, JChris (Chris Urquiaga), Munit & Z Lovebugs and Lilo Gonzalez. The Irish sounds will come from Wheaton’s Urban Artistry.

Click https://www.wheatonartsparade.org/2023performers to see all the performers. For more information about the Wheaton Arts Parade and Festival, go to Parade & Festival | Wheaton Arts Parade.

For more information about the Wheaton Arts Parade and Festival, go to Parade & Festival | Wheaton Arts Parade.

# # #

Release ID: 23-452
Media Contact: Neil H. Greenberger 240-205-1915

https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=44151



Related Posts

24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

Theo tin của quận Montgomery Chuyến tham quan trang trại và bán hàng thu hoạch của Quận Montgomery vào Thứ Bảy-Chủ Nhật, ngày 27-28 tháng 7, có 24 Địa điểm…

Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Trở lại trường’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm Thứ Năm, ngày…

You Missed

24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

 • By adminVM
 • July 19, 2024
 • 10 views

Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

 • By adminVM
 • July 18, 2024
 • 16 views

“Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

 • By adminVM
 • July 15, 2024
 • 24 views

Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

 • By adminVM
 • June 21, 2024
 • 73 views

2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

 • By adminVM
 • June 19, 2024
 • 60 views

Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

 • By adminVM
 • June 13, 2024
 • 89 views