Montgomery County Department of Transportation quyên góp những chiếc xe đạp cũ từ 7 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại Rockville vào thứ Sáu ngày 20 tháng 10 năm 2023


Theo tin của quận Montgomery

Sự kiện thường niên của Montgomery County Department of Transportation quyên góp xe đạp đã cũ dành cho trẻ em và người lớn tại Rockville vào thứ Sáu ngày 20 tháng 10 năm 2023

Thứ Năm, ngày 12 tháng 10 năm 2023

Những chiếc xe đạp không còn được một số người sử dụng có thể tạo ra sự khác biệt lớn đối với những người khác. Cuộc vận động quyên góp xe đạp hàng năm của Sở Giao thông Vận tải Quận Montgomery vào Thứ Sáu ngày 20 tháng 10 từ 7 giờ sáng đến 2 giờ chiều sẽ giúp việc quyên góp những chiếc xe đạp đã sở hữu trước đây trở nên dễ dàng và đảm bảo chúng sẽ tiếp tục có tác động. Xe đạp sẽ được thu thập bất kể mưa hay nắng bên ngoài Montgomery County Council Office Building Garage at East Jefferson and Monroe Street tại Rockville. .

“Xe đạp có thể là chặng cuối cùng quan trọng để đến và đi từ phương tiện giao thông công cộng,” Marc Elrich (Giám đốc điều hành Quận Montgomery) nói. “Việc quyên góp một chiếc xe đạp không sử dụng có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của một người nào đó trong cộng đồng địa phương của chúng tôi. Xe đạp là phương tiện tập thể dục tuyệt vời, một phương tiện giao thông thân thiện với khí hậu và có thể dễ dàng tiếp cận các lựa chọn phương tiện giao thông.”

Xe đạp phải ở tình trạng hoạt động tốt hoặc chỉ cần sửa chữa nhỏ. Các tình nguyện viên của Rockville Bike Hub sẽ tân trang lại xe đạp và MCDOT sẽ giao chúng cho trẻ em và người lớn trong Quận thông qua Chương trình MCDOT Bike Match Program hoặc thông qua chương trình Rockville Terrific Kids .

“Kể từ khi chương trình bắt đầu vào tháng 6 năm 2020, chương trình Bike Match của chúng tôi đã nhận được khoảng 850 yêu cầu về xe đạp và chúng tôi đã quyên góp được hơn 600 chiếc xe đạp,” Chris Conklin (Giám đốc MCDOT) nói. “Tuy nhiên, điều đó vẫn cần đến hơn 200 chiếc xe đạp. Chúng tôi hy vọng có thể thu thập đủ xe đạp để đáp ứng tất cả những yêu cầu này.”

Sự kiện quyên góp xe đạp cũng sẽ chấp nhận quyên góp bằng séc. Séc có thể được gửi tới Rockville Bike Hub và để lại cho nhân viên tại địa điểm quyên góp. Các khoản quyên góp được khấu trừ thuế.

Các thành viên cộng đồng có thể tổ chức bộ sưu tập xe đạp tại trường học, nơi thờ cúng hoặc trong khu vực lân cận của họ và mang xe đạp đến Rockville vào ngày 20 tháng 10.

Truy cập 2023 Bike Drive để biết thêm thông tin về sự kiện tặng xe đạp.

# # #


Child and Adult Used Bicycles Can Be Donated at the Annual Department of Transportation Event on Friday, Oct. 20, in Rockville

Thursday, October 12, 2023

Bicycles that are no longer being used by some can make a big difference for others. The Montgomery County Department of Transportation’s annual Bicycle Donation Drive on Friday, Oct. 20, from 7 a.m.-2 p.m. will make it easy to donate previously owned bikes and ensure they will have a continued impact. Bikes will be collected, rain or shine, outside of the Montgomery County Council Office Building Garage at East Jefferson and Monroe Street in Rockville.

“Bikes can be the important last leg to get to and from public transportation,” said Montgomery County Executive Marc Elrich. “Donating an unused bike can improve the quality of life of someone in our local community. Bicycles are great exercise, a climate friendly mode of transportation and can ease access to transportation options.”

Bicycles should be in good working condition or in need of only minor repairs. Rockville Bike Hub volunteers will refurbish the bikes and MCDOT will place them with children and adults in the County through the MCDOT Bike Match Program or through the Rockville Terrific Kids program.

“Since the program began in June 2020, our Bike Match program has received about 850 bike requests, and we have placed over 600 donated bikes,” said MCDOT Director Chris Conklin. “However, that still leaves a need for over 200 bikes. We are hoping to be able to collect enough bikes to fulfill all of these requests.”

The bike donation event also will be accepting donations by check. Checks can be made out to the Rockville Bike Hub and left with staff at the donation site. Donations are tax-deductible.

Community members can organize a bike collection at their school, place of worship or within their neighborhood and bring the bikes to Rockville on Oct. 20.

Visit 2023 Bike Drive for more information about the bike donation event.

# # #

Release ID: 23-449
Media Contact: Mark Roper 240-962-1743
Categories: Transportationhttps://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=44143

Related Posts

24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

Theo tin của quận Montgomery Chuyến tham quan trang trại và bán hàng thu hoạch của Quận Montgomery vào Thứ Bảy-Chủ Nhật, ngày 27-28 tháng 7, có 24 Địa điểm…

Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Trở lại trường’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm Thứ Năm, ngày…

You Missed

24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

 • By adminVM
 • July 19, 2024
 • 10 views

Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

 • By adminVM
 • July 18, 2024
 • 16 views

“Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

 • By adminVM
 • July 15, 2024
 • 24 views

Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

 • By adminVM
 • June 21, 2024
 • 73 views

2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

 • By adminVM
 • June 19, 2024
 • 60 views

Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

 • By adminVM
 • June 13, 2024
 • 89 views