Categories
Press Releases Thông Báo

Montgomery County Animal Services and Adoption Center sẽ Miễn mọi khoản phí xin nhận nuôi tất cả các loài thú vật vào đúng dịp nghỉ lễ cho đến khi có thông báo mới

Theo tin của quận Montgomery Montgomery County Animal Services and Adoption Center sẽ Miễn mọi khoản phí cho đến khi có thông báo mới Thứ […]

Categories
Press Releases Thông Báo

Neil Harris, Yamil Hernández và Robert T. Wu đang dẫn đầu với số phiếu cao nhất cho 3 ghế Ủy viên Hội đồng Thành phố Gaithersburg vào Thứ Ba ngày 7 tháng 11 năm 2023

Theo tin trong Thành phố Gaithersburg Kết quả bầu cử cho 3 ghế Ủy viên Hội đồng Thành phố Gaithersburg vào Thứ Ba ngày 7 […]

Categories
Press Releases Thông Báo

Montgomery County Recreation sẽ tổ chức “Rec N’ Resources Open House” tại East County Community Recreation Center từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều vào Thứ Bảy ngày 4 tháng 11 năm 2023 để giới thiệu cho Cư dân các Dịch vụ ở East County

Theo tin trong quận Montgomery Montgomery County Recreation tổ chức buổi open house ‘Rec N’ Resources’ vào Thứ Bảy, ngày 4 tháng 11 để giới […]