Cụ Bà Bùi Diễm – nhũ danh Vũ Thị Kim Ngọc – phu nhân của Cố Đại Sứ Bùi Diễm từ trần sáng hôm 9/11/2023


Theo tin của BMHTin Buồn

Chúng tôi vừa nhận được tin Cụ Bà Bùi Diễm (nhũ danh Vũ Thị Kim Ngọc),

phu nhân của Cố Đại Sứ Bùi Diễm, từ trần sáng hôm nay 9/11/2023, tại Maryland.

Được biết Cố Đại Sứ Bùi Diễm, đã mệnh chung vào tháng 10/2021, tại Rockville, Maryland.

Hưởng đại thọ 98 tuổi..
Có tin gì thêm chúng tôi sẽ chuyển đến Quý Vị sau..

Trân trọng..


You May Also Like

More From Author