Chương trình bồi hoàn cho những người lắp đặt camera an ninh mới dành cho các doanh nghiệp n lên tới 1.250 đô la và cư dân không vượt quá 250 đô la ở một số khu vực được chọn trong quận Montgomery


Theo tin trong quận Montgomery


Quận Montgomery công bố Chương trình khuyến khích camera an ninh mới dành cho các doanh nghiệp và cư dân ở một số khu vực được chọn
Để phát hành ngay: Thứ Tư, ngày 15 tháng 11 năm 2023

Giám đốc điều hành Quận Montgomery Marc Elrich, các Ủy viên Hội đồng Sidney Katz và Gabe Albornoz và Sở Cảnh sát Quận Montgomery (MCPD) đã công bố một chương trình an toàn công cộng mới sẽ bồi hoàn cho cư dân và doanh nghiệp tại các khu vực chọn lọc của Quận, những người lắp đặt camera an ninh trong nhà và cơ sở kinh doanh của họ để trợ giúp giảm tội phạm. Chương trình Camera An ninh Cảnh sát-Tư nhân sẽ hoàn trả số tiền lên tới 250 đô la cho việc lắp đặt camera an ninh cho những cư dân đủ điều kiện và các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện lên tới 1.250 đô la. Chương trình này được triển khai vào ngày 15 tháng 11 với số tiền tài trợ là 255.000 USD cho năm tài chính hiện tại mà các quan chức Quận cho biết có thể dẫn đến việc lắp đặt hơn 1.000 camera mới tại các khu vực trọng điểm có tỷ lệ tội phạm gia tăng quanh Quận.

bản đồ

Để xác định tính đủ điều kiện, hãy nhấp vào đây để xem bản đồ tương tác của các khu vực đủ điều kiện.

Giám đốc điều hành Quận Elrich cho biết: “Những khoản giảm giá camera an ninh này sẽ giúp người dân và doanh nghiệp của chúng tôi bảo vệ nhà cửa, cơ sở và cộng đồng của họ”. “Camera an ninh có thể ngăn chặn cũng như giải quyết tội phạm. Chương trình này sẽ cải thiện an toàn công cộng trong các lĩnh vực ưu tiên của MCPD. Tôi đánh giá cao Hội đồng Quận Montgomery vì đã thông qua đạo luật này và khuyến khích tất cả người dân và doanh nghiệp đủ điều kiện nộp đơn xin các khoản giảm giá này.”

Chương trình mới được đưa ra từ Dự luật Hội đồng 14-22 , được ban hành vào tháng 7 năm 2022 và được tài trợ bởi các Ủy viên Hội đồng Sidney Katz và Gabe Albornoz cũng như cựu Ủy viên Hội đồng Craig Rice. MCPD sau đó đã phát triển các hướng dẫn cho chương trình có thể tìm thấy trong Quy định Điều hành 04-23 .

Nghị viên Sidney Katz cho biết: “Chương trình này là một công cụ có giá trị trong việc ngăn chặn hoạt động tội phạm và giúp cảnh sát giải quyết tội phạm ở những khu vực có nhu cầu lớn nhất”. “Tôi tin rằng người dân và doanh nghiệp của chúng ta sẽ coi đây là một cách tiếp cận chủ động nhằm nâng cao nỗ lực của cộng đồng trong việc giải quyết vấn đề an toàn và an ninh trong các khu vực lân cận của chúng ta.

Nghị viên Gabe Albornoz cho biết: “Hôm nay chúng tôi đã triển khai Chương trình Khuyến khích Camera An ninh Tư nhân, được tạo ra để bảo vệ các doanh nghiệp và cư dân của Quận Montgomery ở những khu vực có tỷ lệ tội phạm tương đối cao”. “Năm ngoái, tôi và các đồng nghiệp trong Hội đồng đã thông qua Dự luật 14-22, một chương trình chọn tham gia cho phép các doanh nghiệp và cá nhân đăng ký nhận phiếu thưởng hoặc khoản giảm giá để bù đắp chi phí lắp đặt camera an ninh trên cơ sở của họ. Chúng ta hiện đang phải đối mặt với các vấn đề an ninh ngày càng gia tăng trong mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày. Chương trình này ngày nay thậm chí còn quan trọng hơn so với khi nó được thông qua một năm trước. Chúng tôi mong muốn được làm việc với MCPD để cung cấp hỗ trợ bổ sung cho các doanh nghiệp và cư dân có nhu cầu lớn nhất của chúng tôi.”

Chương trình Khuyến khích Camera của Chương trình Camera An ninh Cảnh sát-Tư nhân sẽ do MCPD lãnh đạo để giúp hạn chế tội phạm ở các khu vực xung quanh Quận, nơi có tỷ lệ tội phạm cao hơn. Những khu vực này được lựa chọn dựa trên các chỉ số an toàn công cộng, bao gồm cả mức độ tội phạm. Các khu vực trong chương trình được xác định trên một công cụ lập bản đồ tương tác trên trang web MCPD.

Cảnh sát trưởng Quận Montgomery Marcus Jones cho biết: “Chương trình này không chỉ trao quyền cho người dân và chủ doanh nghiệp mà còn thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa cộng đồng của chúng tôi và cơ quan thực thi pháp luật. Bằng cách lắp đặt camera giám sát, những người tham gia có thể tích cực hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật trong việc đảm bảo an toàn công cộng. , chúng tôi đang thúc đẩy một cộng đồng an toàn hơn.”

Camera an ninh được mua theo chương trình này phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng video và kỹ thuật tối thiểu như được nêu trên trang web MCPD . Nếu được chấp thuận tham gia chương trình, người tham gia phải giữ lại cảnh quay video trong bảy ngày và camera phải được lắp đặt bên ngoài tòa nhà và không thấm nước để đảm bảo sử dụng tối ưu. Ngoài ra, người nộp đơn phải đồng ý bằng văn bản rằng camera an ninh sẽ không được sử dụng cho mục đích ghi lại tài sản riêng không thuộc sở hữu của người nộp đơn. Nếu người nộp đơn là một doanh nghiệp hoặc một tổ chức phi lợi nhuận, họ phải đồng ý bằng văn bản đăng thông báo nổi bật để cảnh báo cho khách truy cập về sự tồn tại của camera an ninh.

Để tham gia, các cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận phải đăng ký trực tuyến. Các khu vực dễ bị tổn thương, được xác định trong quá trình đăng ký, sẽ quyết định khả năng đủ điều kiện tham gia chương trình. Cư dân phải mua và lắp đặt camera an ninh trước khi nộp đơn xin hoàn trả.

Để biết thêm thông tin về chương trình, bao gồm bản đồ tương tác của các khu vực đủ điều kiện, hãy truy cập trang web MCPD .

###


Montgomery County Announces New Security Camera Incentive Program for Businesses and Residents in Select Areas
For Immediate Release: Wednesday, November 15, 2023

Montgomery County Executive Marc Elrich, Councilmembers Sidney Katz and Gabe Albornoz and the Montgomery County Police Department (MCPD) announced a new public safety program that will reimburse residents and businesses in select areas of the County who install security cameras in their homes and businesses to help reduce crime. The Police-Private Security Camera Program will reimburse eligible residents up to $250 for a security camera installation, and eligible businesses and nonprofits up to $1,250. The program launched on November 15 with $255,000 in funding for the current fiscal year that County officials say could lead to over 1,000 new cameras installed in key areas with increased crime around the County.

map

To determine eligibility click here to view an interactive map of eligible areas.

“These security camera rebates will help our residents and businesses protect their homes, establishments, and communities,” said County Executive Elrich. “Security cameras can deter as well as solve crimes. This program will improve public safety in MCPD’s priority areas. I appreciate the Montgomery County Council for passing this legislation and encourage all eligible residents and businesses to apply for these rebates.”

The new program comes out of Council Bill 14-22, which was enacted in July 2022 and sponsored by Councilmembers Sidney Katz and Gabe Albornoz and former Councilmember Craig Rice. MCPD then developed guidelines for the program that can be found in Executive Regulation 04-23.

“This program is a valuable tool in both deterring criminal activity and helping police in solving crimes in areas that have the greatest need,” said Councilmember Sidney Katz. “I believe our residents and businesses will see it as a proactive approach that will heighten community efforts in addressing safety and security in our neighborhoods.

“Today we implemented our Private Security Camera Incentive Program, created to protect Montgomery County businesses and residents in areas experiencing relatively high incidences of crime,” said Councilmember Gabe Albornoz. “Last year, my Council colleagues and I passed Bill 14-22, an opt-in program that lets businesses and individuals apply to receive a voucher or rebate to offset the cost of a security camera on their property. We are currently facing heightened security issues in every aspect of our daily lives. This program is even more important today than it was when it was passed a year ago. We look forward to working with MCPD to provide additional support to our businesses and residents with the greatest need.”

The Police-Private Security Camera Program Camera Incentive Program will be led by MCPD to help curb crime in areas around the County where there have been higher incidents of crime. These areas were selected based on public safety indicators, including crime levels. Areas in the program are identified on an interactive mapping tool located on the MCPD website.

“This program not only empowers residents and business owners but also establishes a collaborative partnership between our community and law enforcement,” said Montgomery County Police Chief Marcus Jones. “By installing surveillance cameras, participants can actively assist law enforcement in ensuring public safety. Together, we are fostering a more secure community.”

Security cameras purchased under this program are required to meet minimum technical and video quality standards as outlined on the MCPD website. If approved for the program, participants must retain video footage for seven days, and cameras must be installed on the exterior of a building and be waterproof to ensure optimal use. Additionally, applicants must agree in writing that the security camera will not be used for the purpose of recording private property not owned by the applicant. If the applicant is a business or a nonprofit organization, they must agree in writing to post notice prominently to alert visitors of the existence of the security camera.

To participate, individuals, businesses, or nonprofit organizations must register online. Vulnerable areas, identified during the registration process, will determine eligibility for the program. Residents must purchase and install their security cameras before applying for reimbursement.

For more information on the program, including an interactive map of eligible areas, visit the MCPD website.

###

Media Contact: Shiera Goff, mcpd_pio@montgomerycountymd.gov

Release ID: 23-506
Media Contact: Shiera Goff
Categories: Public Safety
Sign Up for
News Updates
from eSubscription

County News
News Releases
Comunicados de prensa en español
Media Advisory
Statements
Homepage Slider Archive
Departmental MPIA Contacts
Montgomery Updates
County News
Public Information Office


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=44326

 • Related Posts

  24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Chuyến tham quan trang trại và bán hàng thu hoạch của Quận Montgomery vào Thứ Bảy-Chủ Nhật, ngày 27-28 tháng 7, có 24 Địa điểm…

  Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

  Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Trở lại trường’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm Thứ Năm, ngày…

  You Missed

  24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 19, 2024
  • 19 views

  Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

  • By adminVM
  • July 18, 2024
  • 16 views

  “Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 15, 2024
  • 27 views

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  • By adminVM
  • June 21, 2024
  • 76 views

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  • By adminVM
  • June 19, 2024
  • 64 views

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  • By adminVM
  • June 13, 2024
  • 89 views