Montgomery County Animal Services and Adoption Center sẽ Miễn mọi khoản phí xin nhận nuôi tất cả các loài thú vật vào đúng dịp nghỉ lễ cho đến khi có thông báo mới


Theo tin của quận Montgomery

Montgomery County Animal Services and Adoption Center sẽ Miễn mọi khoản phí cho đến khi có thông báo mới

Thứ Ba, ngày 28 tháng 11 năm 2023

Montgomery County Animal Services and Adoption Center (MCASAC) ở Derwood sẽ miễn phí nhận nuôi cho tất cả các loài động vật cho đến khi có thông báo mới. Nơi trú ẩn đã đầy và đang cần người nhận nuôi gấp. Tất cả các loại động vật đều có sẵn để nhận nuôi bao gồm chó, mèo, chuột lang, thỏ và bò sát.

Đối với những người đang cân nhắc việc thêm một con vật cưng mới vào gia đình mình, bây giờ là thời điểm tốt. Việc áp dụng thật dễ dàng—và thậm chí còn dễ dàng hơn nữa khi các khoản phí được miễn vào đúng dịp nghỉ lễ.

Montgomery County Animal Services and Adoption Center tọa lạc tại 7315 Muncaster Mill Rd. ở Derwood. Số điện thoại chính là 240-773-5900. Trung tâm mở cửa sáu ngày một tuần (đóng cửa vào thứ Tư).

Quá trình nhận nuôi có thể được bắt đầu trực tuyến bằng cách điền vào bảng câu hỏi nhận nuôi động vật và gửi email các tài liệu cần thiết. Người nhận nuôi động vật cũng có thể chọn đến Montgomery County Animal Services and Adoption Center trong giờ mở cửa để trực tiếp bắt đầu quá trình. Bạn có thể tìm thấy bảng câu hỏi, các tài liệu cần thiết và thông tin thêm về quy trình nhận con nuôi tại montgomerycountymd.gov/animalservices/adoption/howtoadopt .

Động vật mới đến nơi trú ẩn mỗi ngày. Những người nhận nuôi tiềm năng được khuyến khích xem ai sẵn sàng nhận nuôi Montgomery County Animal Services and Adoption Center trực tuyến tại montgomerycountymd.gov/animalservices/adoption trước khi đến thăm cơ sở.

Việc nhận con nuôi được thực hiện theo nguyên tắc ai đến trước được phục vụ trước—theo lịch hẹn. Các cuộc hẹn không cần hẹn trước tùy thuộc vào tình trạng sẵn sàng của nhân viên tư vấn. Việc nhận nuôi thú vật diễn ra trong cùng ngày và động vật không được giữ lại cho người nhận nuôi vì vậy họ nên chuẩn bị đưa động vật về nhà vào thời điểm hẹn.

Montgomery County Animal Services and Adoption Center do Văn phòng Dịch vụ Động vật điều hành cung cấp nơi ở và chăm sóc tiêu chuẩn cao cho những động vật vô gia cư, bị ngược đãi và bị bỏ rơi. Đây là nơi trú ẩn thành phố và tuyển sinh mở duy nhất của Quận. Thông qua việc nhận nuôi thú vật , giáo dục, tiếp cận cộng đồng và hơn thế nữa thì MCASAC đóng vai trò là nguồn lực cộng đồng quan trọng để thúc đẩy và ủng hộ việc chăm sóc thú cưng có trách nhiệm.

Nhân viên Dịch vụ Động vật luôn sẵn sàng bảy ngày một tuần để điều tra các khiếu nại và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp về động vật 24 giờ một ngày. Để biết thêm thông tin xin hãy truy cập www.montgomerycountymd.gov/animalservicesMontgomery County Animal Services and Adoption Center Will Waive All Fees Until Further Notice
For Immediate Release: Tuesday, November 28, 2023

The Montgomery County Animal Services and Adoption Center (MCASAC) in Derwood will be waiving adoption fees for all animals until further notice. The shelter is full and adopters are urgently needed. All types of animals are available for adoption including dogs, cats, guinea pigs, rabbits and reptiles.

For those considering adding a new pet to their family, now is a good time. Adopting is easy—and even easier with fees being waived just in time for the holidays.

The Montgomery County Animal Services and Adoption Center is located at 7315 Muncaster Mill Rd. in Derwood. The main phone number is 240-773-5900. The center is open six days a week (it is closed on Wednesdays).

The adoption process can be started online by filling out the adoption questionnaire and emailing in the required documents. Adopters may also choose to visit the Adoption Center during open hours to start the process in-person. The questionnaire, required documents and more information about the adoption process can be found at montgomerycountymd.gov/animalservices/adoption/howtoadopt.

New animals arrive at the shelter every day. Potential adopters are encouraged to view who is available for adoption online at montgomerycountymd.gov/animalservices/adoption before visiting the facility.

Adoptions are done on first-come, first-served availability—by appointment. Walk-in appointments are subject to counselor availability. Adoptions are same-day and animals are not held for adopters so they should be prepared to take an animal home at the time of their appointment.

The Montgomery County Animal Services and Adoption Center, which is operated by the Office of Animal Services, provides high standard sheltering and care to the homeless, abused and neglected animals. It is the County’s only open-admission, municipal shelter. Through adoptions, education, outreach and more, MCASAC serves as a critical community resource to promote and advocate for responsible pet care.

Animal Services Officers are available seven days a week to investigate complaints and respond to animal emergencies 24 hours a day. For more information, visit www.montgomerycountymd.gov/animalservices

# # #

Media Contact: Nordea Lewis, 240-962-0315, nordea.lewis@montgomerycountymd.gov or Maria Anselmo, 240-383-5995, Maria.Anselmo@montgomerycountymd.gov

Release ID: 23-520
Media Contact: Nordea Lewis
Categories: Animal Services


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=44386

You May Also Like

More From Author