Hội thảo đào tạo về ‘Federal Hate Crimes’ của Montgomery Committee Against Hate Violence sẽ được tổ chức tại Rockville vào thứ Tư ngày 6 tháng 12 năm 2023


Theo tin của quận Montgomery

Hội thảo đào tạo về ‘Federal Hate Crimes’ của Montgomery Committee Against Hate Violence sẽ được tổ chức vào thứ Tư, ngày 6 tháng 12 tại Rockville

Thứ Tư, ngày 29 tháng 11 năm 2023

Montgomery Committee Against Hate Violence (CAHV)thuộc Văn phòng Nhân quyền Quậnsẽ tài trợ cho Hội thảo Đào tạo về ‘Federal Hate Crimes’ vào lúc 6:30 chiều Thứ Tư ngày 6 tháng 12. Chương trình sẽ tập trung vào cách một thành viên của công chúng có thể nộp đơn kiện về quyền dân sự Liên bang/Thành kiến/Bạo lực và nhận thông tin giáo dục nhằm ngăn chặn, xử lý và hòa giải các vụ việc Thù hận/Thành kiến/Bạo lực. Chương trình sẽ được tổ chức tại Thư viện Rockville Memorial Library.

Thư viện Rockville Memorial Library tọa lạc tại số 21 Maryland Ave. ở Downtown Rockville. Khóa đào tạo sẽ được tổ chức ở Tầng Hai trong Phòng Hội nghị của Ủy ban Nhân quyền.

Chương trình này là miễn phí và mở cửa cho công chúng.

Dự kiến ​​cung cấp khóa đào tạo này là Denise W. Nazaire và Thomas M. Coyle. Bà Nazaire là chuyên gia hòa giải chính của U.S. Department of Justice-Community Relations Service (CRS). CRS có trụ sở tại Washington, D.C. Ông Coyle là người giám sát của Public Corruption and Civil Rights Unit-Squad C-10 của Federal Bureau of Investigation (FBI) ở Baltimore.

Bằng cách sử dụng các cuộc đối thoại, hòa giải, đào tạo, tư vấn và các kỹ năng giải quyết xung đột khác nhau được tạo điều kiện thuận lợi, bà Nazaire đã làm việc với CRS để cải thiện khả năng của cộng đồng trong việc giải quyết vấn đề và xây dựng năng lực ngăn chặn và ứng phó với xung đột, căng thẳng và tội phạm căm thù. Trước đây cô là nhà phân tích quản lý của Sở Cảnh sát Thủ đô Washington, DC và từng là phó giám đốc dự án của DOJ, quản lý nghiên cứu tư pháp hình sự vị thành niên, phòng chống bạo lực, quan hệ cộng đồng cảnh sát, quản lý dự án, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật.

Ông Coyle có 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thực thi pháp luật Liên bang và địa phương. Trong 13 năm làm việc cho Đơn vị C-10 về Tham nhũng Công cộng và Dân quyền của FBI, hoạt động này đã có một số vụ truy tố thành công các vi phạm dân quyền đối với luật “Tội ác Thù hận” của Liên bang. Thomas từng là người giám sát của Đơn vị Dân quyền và Tham nhũng Công trong suốt 5 năm qua.

Để biết thêm thông tin về sự kiện này xin hãy liên lạc với Richard W. Allen (người điều hành/điều phối viên CAHV) theo địa chỉ email rwallen4equity@comcast.net hoặc 301-366-9361. Thông tin thêm cũng có sẵn từ James Stowe (giám đốc điều hành của Văn phòng Nhân quyền Quận – County Office of Human Rights) tại James.Stowe@montgomerycountymd.gov hoặc 240-888-5502.

# # #Montgomery Committee Against Hate Violence ‘Federal Hate Crimes’ Training Seminar to be Held on Wednesday, Dec. 6, in Rockville
For Immediate Release: Wednesday, November 29, 2023

The Montgomery County Committee Against Hate Violence (CAHV) of the County Office of Human Rights, at 6:30 p.m. on Wednesday, Dec. 6, will sponsor a ‘Federal Hate Crimes’ Training Seminar. The program will focus on how a member of the public can file a Federal civil rights Hate/Bias/Violence case and receive educational information aimed at preventing, handling and mediating incidents of Hate/Bias/Violence. The program will be held at the Rockville Memorial Library.

The Rockville Memorial Library is located at 21 Maryland Ave. in Downtown Rockville. The training will be held on the Second Floor in the Human Rights Commission Conference Room.

The program is free of charge and open to the public.

Scheduled to provide this training are Denise W. Nazaire and Thomas M. Coyle. Ms. Nazaire is the lead conciliation specialist for the U.S. Department of Justice-Community Relations Service (CRS), which is in Washington, D.C. Mr. Coyle is the supervisor of the Public Corruption and Civil Rights Unit-Squad C-10 for the Federal Bureau of Investigation (FBI) office in Baltimore.

Utilizing facilitated dialogues, mediation, training, consultation and various conflict resolution skills, Ms. Nazaire has worked with CRS to improve communities’ abilities to problem solve and build capacity to prevent and respond to conflict, tension and hate crimes. She previously was a management analyst within the Washington, D.C. Metropolitan Police Department and served as a deputy project director within the DOJ, administering criminal juvenile justice research, violence prevention, police community relations, project management and training and technical assistance.

Mr. Coyle has 26 years of experience in Federal and local law enforcement. During his 13 years with the FBI Public Corruption and Civil Rights Unit-Squad C-10, the operation had several successful prosecutions of civil rights violations of Federal “Hate Crimes” laws. Thomas served as the supervisor of the Public Corruption and Civil Rights Unit during the past five years.

For more information on the event, contact Richard W. Allen, the CAHV moderator/coordinator, at rwallen4equity@comcast.net or 301-366-9361. More information also is available from James Stowe, executive director of the County Office of Human Rights, at James.Stowe@montgomerycountymd.gov or 240-888-5502.

# # #

Release ID: 23-525
Media Contact: Neil H. Greenberger 240-205-1915
Categories: Transportation


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=44396

You May Also Like

More From Author