Thử thách đọc sách mùa đông với Washing Wizards và Thư viện MCPL cho Trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi đi học đến hết ngày 20 tháng 3 năm 2024


Theo tin FCPL của quận Montgomery

Thử thách đọc sách mùa đông 3 tháng 1 – 20 tháng 3
Mùa đông này, Thư viện Công cộng Quận Montgomery (MCPL) và Washington Wizards thách thức con em đọc! Wizards đã hợp tác với MCPL để mời con em trong gia đình quý vị tiếp tục hoạt động và tham gia Thử thách đọc sách mùa đông của Washington Wizards.

Trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi đi học có thể ghi danh và nhận huy hiệu khuyến khích việc đọc sách để giải trí, tham gia các sự kiện tương tác, chia sẻ và kết nối với cộng đồng thư viện cũng như tìm ra những cách thú vị để vận động thể chất.

Những người hoàn thành chương trình bằng cách giành được huy hiệu Đọc và ít nhất hai huy hiệu khác sẽ nhận được giải thưởng, có sẵn tại thư viện địa phương của quý vị cho đến khi hết hàng. Người trúng xổ số may mắn sẽ nhận được 2 vé xem trận Pháp Sư ngày 12/04/2024.

Thử thách này là một cách tuyệt vời để tìm ra những thói quen lành mạnh mà con em trong gia đình quý vị yêu thích và có thể thêm vào thói quen của con em trong gia đình quý vị quanh năm.

Tham gia thật dễ dàng:

Ghi Danh (Đăng ký hoặc đăng nhập) trực tuyến. Ghi Danh (Đăng ký) trước bắt đầu vào ngày 12 tháng 12.
(Tùy chọn) In bảng trò chơi Thử thách đọc sách mùa đông của Washington Wizards (tiếng Anh – PDF) hoặc )tiếng Tây Ban Nha – PDF) tại nhà hoặc lấy một bảng tại thư viện địa phương của bạn.
Kiếm huy hiệu Reading và ít nhất 2 huy hiệu khác từ ngày 3 tháng 1 – ngày 20 tháng 3 để hoàn thành Thử thách.
Hãy đến chi nhánh địa phương của con em để nhận giải thưởng trong khi vẫn còn hàng.Winter Reading Challenge Jan 3 – March 20
This winter, Montgomery County Public Libraries (MCPL) and the Washington Wizards challenge you to read! The Wizards have teamed up with MCPL to invite your family to stay active and engaged with the Washington Wizards Winter Reading Challenge.

School-aged children and teens can sign up and earn badges that encourage reading for pleasure, joining interactive events, sharing and connecting with the library community, and finding fun ways to be physically active.

Those who finish the program by earning the Reading badge and at least two other badges will receive a prize, available at your local library while supplies last. Lucky raffle winners will receive 2 tickets to the April 12, 2024 Wizards game.

This challenge is a great way to find healthy habits that your family will love and can add to your routine all year round.

Participating is easy:

Sign up (or log in) online. Preregistration begins December 12.
(Optional) Print a Washington Wizards Winter Reading Challenge game board ( English (PDF) or Spanish (PDF) ) at home or pick one up at your local library.
Earn the Reading badge and at least 2 other badges from January 3 – March 20 to complete the Challenge.
Visit your local branch to pick up your prize while supplies last.
https://montgomerycountymd.readsquared.com/


https://www.montgomerycountymd.gov/library/programs/winter-reading-challenge.html

You May Also Like

More From Author