2024 Tết Festival at Our Lady of Vietnam Parish – Lunar New Year Festival – Hội Chợ Tết Giáo Xứ Mẹ Việt Nam


Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của Giáo Xứ Mẹ Việt Nam


Chương Trình Thánh Lễ Giao Thừa & Tết Nguyên Đán Mừng Xuân Giáp Thìn 2024 tại Giáo Xứ Mẹ Việt Nam trong thành phố Silver Spring thuộc tiểu bang Maryland


WHAT: Hội Chợ Tết Giáo Xứ Mẹ Việt Nam – 2024 – Tết Festival – Lunar New Year Festival

WHEN: Sunday, February 3rd, 2024

WHERE: Our Lady of Vietnam Parish, 11812 New Hampshire Ave, Silver Spring, MD 20904


https://www.olvn-dc.org/uploads/3/4/5/4/34540628/nguonsongcn5b.pdf

You May Also Like

More From Author