Chương trình Tự quản lý Bệnh tiểu đường miễn phí kéo dài sáu tuần bắt đầu từ thứ Năm ngày 22 tháng 2 năm 2024


Theo tin của quận Montgomery

Hội nghị truyện tranh miễn phí MoComCon thường niên lần thứ 8 của Thư viện Công cộng Quận Montgomery


Montgomery County Department of Health and Human Services cung cấp Chương trình quản lý bệnh tiểu đường miễn phí, ảo, kéo dài sáu tuần bắt đầu từ thứ Năm, ngày 22 tháng 2

Thứ Năm, ngày 18 tháng 1 năm 2024

Montgomery County Department of Health and Human Services hợp tác với Maryland Living Well Center of Excellence sẽ cung cấp Diabetes Self-Management Program (DSMP) miễn phí tại cộng đồng bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 22 tháng Hai. chương trình hàng tuần sẽ được tổ chức trực tuyến từ 5h30-7h30 chiều Thứ Năm hàng tuần.

DSMP được tạo ra tại Đại học Stanford và là chương trình quản lý và phòng ngừa bệnh tiểu đường được công nhận trên toàn quốc. Chương trình cung cấp giáo dục về khía cạnh thể chất của việc quản lý bệnh tiểu đường và khía cạnh cảm xúc. Nó được thiết kế để cải thiện mức đường huyết trung bình (A1C) của một cá nhân và giảm các biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường.

“Điều quan trọng là phải quản lý bệnh tiểu đường để giảm các biến chứng và chương trình này cung cấp thông tin quan trọng để trợ giúp không chỉ về mặt thể chất mà còn cả khía cạnh cảm xúc,” Marc Elrich (Giám đốc điều hành Quận) nói. “Tôi kêu gọi những người mắc bệnh tiểu đường hoặc đang chăm sóc người mắc bệnh tiểu đường hãy đăng ký chương trình miễn phí này.”

Chương trình đã chứng minh những lợi ích sức khỏe đã được chứng minh và bổ sung cho các dịch vụ quản lý y tế về bệnh tiểu đường mà mọi người nhận được từ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ. Những người tham gia sẽ nâng cao khả năng duy trì lối sống năng động và trọn vẹn, cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định cũng như giải quyết những thách thức khi sống chung với bệnh tiểu đường. Các chủ đề hội thảo sẽ bao gồm cải thiện lựa chọn thực phẩm, tăng cường hoạt động thể chất và rèn luyện các kỹ năng đối phó để duy trì dinh dưỡng và cân nặng khỏe mạnh.

Những người mắc bệnh tiểu đường hoặc người chăm sóc người mắc bệnh tiểu đường có thể ghi danh hội thảo DSMP trực tuyến tại https://forms.office.com/g/5c6PphXRxp hoặc gọi cho Kiera Abdul theo số 443-750-4267 hoặc T’Kia Pearson theo số 240 777- 1244.

# # #


Montgomery County Department of Health and Human Services to Offer Free, Virtual, Six-Week Diabetes Management Program Starting Thursday, Feb. 22
For Immediate Release: Thursday, January 18, 2024

The Montgomery County Department of Health and Human Services’ Public Health Services, in partnership with the Maryland Living Well Center of Excellence, will offer a free community-based Diabetes Self-Management Program (DSMP) beginning Thursday, Feb. 22. The six-week program will be held virtually from 5:30-7:30 p.m. each Thursday.
The DSMP was created at Stanford University and is a nationally recognized diabetes prevention and management program. The program provides education on the physical aspect of managing diabetes and the emotional aspect. It is designed to improve an individual’s average blood sugar level (A1C) and reduce complications associated with diabetes.

“It is important to manage diabetes to reduce complications, and this program offers important information to help not only with the physical aspects, but the emotional aspects too,” said County Executive Marc Elrich. “I urge those with diabetes or taking care of someone with diabetes to register for this free program.”

The program has demonstrated proven health benefits and complements the diabetic medical management services people receive from their health care providers. Participants will enhance their ability to maintain active and fulfilling lifestyles, improve problem-solving and decision-making skills and address the challenges of living with diabetes. Workshop topics will include improving food choices, increasing physical activity and practicing coping skills to maintain nutrition and a healthy weight.

Individuals with diabetes or caregivers of persons with diabetes can register for the DSMP workshop online at https://forms.office.com/g/5c6PphXRxp or by calling Kiera Abdul at 443-750-4267 or T’Kia Pearson at 240 777-1244.

# # #

Media contact: Tkia Pearson, tkia.pearson@montgomerycountymd.gov or 240-777-1244

Release ID: 24-036
Media Contact: Tkia Pearson 240-777-1244
Categories: Health


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=44651

You May Also Like

More From Author