Montgomery County Animal Services and Adoption Center kỷ niệm 10 năm phục vụ và giảm chi phí cho những người nuôi thú cưng mới xuống $10 mà không cần hẹn trước bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 3 năm 2024


Theo tin của quận Montgomery

Montgomery County Animal Services and Adoption Center kỷ niệm 10 năm phục vụ và giảm chi phí cho những người nuôi thú cưng mới xuống $10 mà không cần hẹn trước bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 10 tháng năm 2024


Montgomery County Animal Services and Adoption Center Kỷ niệm 10 năm với mức phí 10 USD trong 10 ngày
Thứ Sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2024

Montgomery County Animal Services and Adoption Center (MCASAC) sẽ kỷ niệm 10 năm phục vụ và giảm chi phí xuống $10 cho những người nuôi thú cưng mới từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3. Sự kiện này được tài trợ bởi Friends of Montgomery County Animals.

MCASAC tọa lạc tại 7315 Muncaster Mill Road ở Derwood.

“Việc nhận nuôi một con vật từ nơi trú ẩn của chúng tôi có thể mang lại cho các gia đình những năm tháng vui vẻ và tình yêu thương vô điều kiện,” Giám đốc điều hành Quận Marc Elrich nói. “Tôi muốn cảm ơn Những người bạn của Động vật Quận Montgomery đã tài trợ cho sự kiện này và giúp chúng tôi kỷ niệm 10 năm thành công và tiến bộ trong việc cải thiện cuộc sống của động vật trong cộng đồng của chúng ta. Nếu bạn đang cân nhắc việc nuôi thêm thú cưng vào gia đình mình, vui lòng ghé thăm nơi trú ẩn của chúng tôi và nhờ nhân viên của chúng tôi giúp bạn tìm một người bạn có lông cho ngôi nhà của bạn.”
,
Việc nhận nuôi thú vật được xử lý trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước và không cần hẹn trước. Việc nhận nuôi thú vật diễn ra trong cùng một ngày. Những người chủ tiềm năng nên chuẩn bị mang theo một con vật về nhà bằng cách mang theo dây xích và vòng cổ cho chó hoặc lồng vận chuyển cho mèo và động vật nhỏ.

Các thành viên cộng đồng có thể điền vào bảng câu hỏi nhận uôi thú vật tại đây hoặc điền vào một bản sao khi họ đến nơi.

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về quy trình nhận con nuôi trên trang web MCASAC .

Quý vị có thể xem những động vật có thể nhận nuôi tại đây hoặc đến thăm cơ sở mở cửa cho việc nhận nuôi bảy ngày một tuần. Giờ tạm trú khác nhau và có thể được tìm thấy trên trang web MCASAC .

“Suy nghĩ lại 10 năm qua, tôi vô cùng tự hào về chặng đường chúng tôi đã đi được,” Spencer Kelly (giám đốc điều hành nơi trú ẩn) nói. “Chúng tôi đã đạt được những bước tiến to lớn nhằm cải thiện cuộc sống của động vật nhờ sự hỗ trợ của nhân viên, tình nguyện viên, người nuôi dưỡng, đối tác và toàn thể cộng đồng. Trong khi chúng tôi kỷ niệm cột mốc quan trọng này bằng một sự kiện nhận nuôi thú vật, tôi mong muốn MCASAC sẽ tạo ra tác động lớn hơn nữa trong cộng đồng của chúng tôi và củng cố hơn nữa mối quan hệ giữa con người và động vật trong 10 năm tới.”

###


Montgomery County Animal Services and Adoption Center Celebrates 10 Years with $10 Fees for 10 Days
For Immediate Release: Friday, March 1, 2024

Montgomery County Animal Services and Adoption Center (MCASAC) will celebrate their 10 years of service and reduce adoption fees to $10 for new pet owners from March 1—March 10. The event is sponsored by Friends of Montgomery County Animals.

The MCASAC is located at 7315 Muncaster Mill Road in Derwood.

“Adopting an animal from our shelter can provide families with years of joy and unconditional love,” said County Executive Marc Elrich. “I want to thank the Friends of Montgomery County Animals for sponsoring this event and helping us celebrate 10 years of success and progress in improving the lives of animals in our community. If you are considering adding a pet to your family, please visit our shelter and have our staff help you find a furry friend for your home.”

Adoptions are processed on a first-come, first-served basis and no appointment is required. Adoptions are same day. Potential owners should be prepared to take home an animal by bringing a leash and collar for dogs or a carrier for cats and small animals.

Community members can fill the adoption questionnaire here or fill out a copy when they arrive.

More information on the adoption process can be found on the MCASAC website.

Adoptable animals can be viewed here or visit the facility which is open for adoptions seven days a week. Shelter hours vary and can be found on the MCASAC website.

“Reflecting over the last 10 years, I am incredibly proud of how far we have come,” said Spencer Kelly, shelter operations manager. “Thanks to the support of staff, volunteers, fosters, partners and the entire community we have made tremendous strides to better the lives of animals. While we celebrate this milestone with an adoption event, I am looking forward to MCASAC making an even greater impact in our community and further strengthening the human-animal bond over the next 10 years.”

About the Montgomery County Animal Services and Adoption Center:

The Montgomery County Animal Services and Adoption Center (MCASAC), operated by the Office of Animal Services, provides high standard sheltering and care to homeless, abused and neglected animals. It is the County’s only open-admission, municipal shelter. Through adoptions, education, outreach and more, MCASAC serves as a critical community resource to promote and advocate for responsible pet care. Animal Services Officers are available seven days a week to investigate complaints and respond to animal emergencies 24 hours a day. For more information visit www.montgomerycountymd.gov/animalservices.

###

Release ID: 24-108
Media Contact: Maria Anselmo
Categories: Animal Services

Release ID: 24-012
Media Contact: Maria Anselmo
Categories: Animal Services


hhttps://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=44859

You May Also Like

More From Author