Sở Cảnh sát Thành phố Rockville sẽ tặng Steering Wheel Locks miễn phí vào Thứ Bảy ngày 23 tháng 3 tại trạm Rockville City Police Department từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều


Theo tin Public Information Office trong Thành phố Rockville

RCPD phân phối khóa vô lăng miễn phí

Ngày 6 tháng 3 năm 2024

Khóa vô lăng đang sử dụng
Với tỷ lệ trộm xe ngày càng gia tăng, Sở Cảnh sát Thành phố Rockville sẽ tặng một số ổ khóa vô lăng có giới hạn từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 tại trạm RCPD, 2 W. Montgomery Ave.

Khóa vô lăng miễn phí, có thể được sử dụng với tất cả các hãng và kiểu xe, sẽ được cung cấp cho đến khi hết hàng. Cư dân chỉ cần xuất trình thẻ đăng ký để xác minh xe của họ đã được đăng ký tại Thành phố Rockville.

Đây là một sự kiện thúc đẩy. Vui lòng vào bãi đậu xe RCPD từ Đại lộ West Montgomery và đi ra Phố Nam Washington.

Vào tháng 1, RCPD đã chính thức yêu cầu Công ty ô tô Hyundai cung cấp khóa vô lăng cho người dân thành phố.

Các mẫu xe Hyundai và Kia đã chiếm 74% tổng số vụ trộm xe được báo cáo tại Thành phố Rockville kể từ tháng Giêng. Rockville đã chứng kiến số vụ trộm xe tăng 68% từ năm 2022 đến năm 2023, phản ánh xu hướng ảnh hưởng đến hầu hết mọi khu vực pháp lý trong nước.

Tặng khóa là bước mới nhất được RCPD thực hiện để ngăn chặn hành vi trộm cắp phương tiện, bao gồm tăng cường tuần tra chủ động và công khai các mẹo ngăn chặn hành vi trộm xe.

Sau khi nguồn cung cấp ổ khóa cạn kiệt, RCPD sẽ yêu cầu bổ sung ổ khóa để phân phát cho cư dân.RCPD to Distribute Free Steering Wheel Locks

March 6, 2024

Steering wheel lock in use
With vehicle theft rates on the rise, the Rockville City Police Department will give away a limited number of steering wheel locks from 9 a.m.-1 p.m. Saturday, March 23 at the RCPD station, 2 W. Montgomery Ave.

The free steering wheel locks, which can be used with all vehicle makes and models, will be available while supplies last. Residents will only need to produce a registration card to verify their vehicle is registered in the City of Rockville.

This is a drive-up event. Please enter the RCPD parking lot from West Montgomery Avenue and exit onto South Washington Street.

In January, RCPD made an official request to the Hyundai Motor Company to provide the department with steering wheel locks for city residents.

Hyundai and Kia models have accounted for 74% of all vehicle thefts reported in the City of Rockville since January. Rockville experienced a 68% increase in vehicle thefts from 2022 to 2023, mirroring a trend impacting nearly every jurisdiction in the country.

The lock giveaway is the latest step taken by the RCPD to stop vehicle thefts, including increasing proactive patrols and publicizing tips for preventing vehicle thefts.

Once the supply of locks is depleted, RCPD will request additional locks to distribute to residents.

RCPD to Distribute Free Steering Wheel Locks


You May Also Like

More From Author