Kỷ niệm “National Vietnam Veterans Day” vào thứ Sáu ngày 29 tháng 3 trên trang web montgomerycountymd.gov/veterans


Theo tin của quận Montgomery


Montgomery Commission on Veterans Affairs sẽ tham gia Lễ kỷ niệm ‘National Vietnam Veterans Day’ vào thứ Sáu, ngày 29 tháng 3
Thứ Hai, ngày 25 tháng 3 năm 2024

Montgomery Commission on Veterans Affairs sẽ tham gia lễ kỷ niệm quốc gia “National Vietnam Veterans Day” vào thứ Sáu, ngày 29 tháng 3. Ủy ban sẽ vinh danh hơn 80 cựu chiến binh trong Kỷ nguyên Chiến tranh Việt Nam của Quận Montgomery với những lời tri ân chi tiết được hiển thị trên một trang web đặc biệt do ủy ban tạo ra .

“Ngày Cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam” được tổ chức hàng năm vào ngày 29 tháng 3. Ngày đặc biệt này ghi nhận chín triệu quân nhân thuộc Lực lượng Vũ trang và Quân chủng Hoa Kỳ đang tại ngũ từ ngày 1 tháng 11 năm 1955 đến ngày 15 tháng 5 năm 1975, bất kể địa điểm của dịch vụ.

Chiến tranh Việt Nam là một trong những cuộc chiến dài nhất có sự tham gia của Mỹ. Bắt đầu từ năm 1955, cuộc chiến kéo dài đến năm 1975, khiến đây trở thành cuộc chiến tranh dài thứ hai có sự tham gia của Hoa Kỳ sau Chiến tranh Afghanistan. Hơn 2,7 triệu người Mỹ đã phục vụ trong Chiến tranh Việt Nam. Năm 1973, tất cả các đơn vị chiến đấu và hỗ trợ rút khỏi Việt Nam, nhưng chiến tranh vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều quân nhân Mỹ, gia đình họ và những người Mỹ khác.

National Vietnam Veterans Day (Ngày Cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam) vinh danh tất cả những người đã phục vụ trong suốt 20 năm qua. Vì sự tôn trọng và hỗ trợ chiến đấu không được trao ngay lập tức cho những người phục vụ sau khi chiến tranh kết thúc và những người đã chết vì chiến tranh, Đạo luật Công nhận Cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam đã được ký thành luật vào năm 2017 để cuối cùng mang lại sự tôn trọng đó cho tất cả những người liên quan.

Trang web của Montgomery Commission on Veterans Affairs (Ủy ban Cựu chiến binh Montgomery) bao gồm các bức ảnh, lịch sử quân sự và thông tin cập nhật cá nhân sau này của các cựu chiến binh Việt Nam là những người gốc Quận hoặc sống ở Montgomery sau khi phục vụ. Trang web có thể được xem tại www.montgomerycountymd.gov/vietnamvetday .

“Một ngày đặc biệt đã được tạo ra để tôn vinh các cựu chiến binh đã phục vụ trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam,” Wayne Miller (một cựu chiến binh Việt Nam hiện là chủ tịch Ủy ban Cựu chiến binh Quận) nói. “Tuy nhiên, những người đã phục vụ trong thời kỳ khó khăn đó của lịch sử đất nước chúng ta cần được vinh danh mỗi ngày. Trang web này giúp những người thuộc thế hệ hiện tại của chúng tôi tìm hiểu thêm về những người Mỹ đã phục vụ trong Chiến tranh Việt Nam. Trang web cung cấp thông tin chi tiết về việc chiến tranh đã ảnh hưởng như thế nào đến cuộc đời còn lại của họ. Nó cũng nhằm tri ân những người đã hy sinh mạng sống khi được yêu cầu phục vụ đất nước”.

Theo ước tính mới nhất của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, có hơn 32.000 cư dân của Quận là cựu chiến binh. Trong số đó, hơn 8.400 người là cựu chiến binh thời kỳ Chiến tranh Việt Nam.

Hồ sơ cho thấy 130 cư dân của Quận đã thiệt mạng ở Việt Nam và tên của họ được khắc trên Bức tường Tưởng niệm Việt Nam của Quận, được xây dựng vào năm 2018 tại Memorial Plaza liền kề với Tòa nhà Văn phòng Điều hành ở Rockville. Bạn có thể xem video tóm tắt về buổi lễ tưởng niệm tại https://www.youtube.com/watch?v=T6QwL-Z81Uk .

Trang web Cựu chiến binh Việt Nam cũng cung cấp quyền truy cập vào phần tưởng nhớ “Những anh hùng sa ngã” của Quận. Địa điểm đó để tưởng nhớ những quân nhân đã hy sinh của Quận, những người đã chết khi phục vụ đất nước kể từ Thế chiến thứ nhất. Hồ sơ cho thấy những người đàn ông và phụ nữ được vinh danh khi nhập ngũ, có nguồn gốc hoặc đã từng sống ở Quận Montgomery. Trang web đó có thể được truy cập trực tiếp tại https://www.montgomerycountymd.gov/HHS-Program/ADS/VETERANS/FallenHeroes.html .

Cựu chiến binh có thể chia sẻ câu chuyện của họ hoặc ai đó có thể chia sẻ câu chuyện của bạn bè hoặc thành viên gia đình bằng cách điền vào biểu mẫu Google của Ủy ban hoặc điền vào biểu mẫu PDF .

Các câu hỏi về chương trình cống nạp có thể được chuyển tới MCCVA@montgomerycountymd.gov .

Các thông tin sau đây là cần thiết trên các biểu mẫu:

Tên cựu chiến binh.
Tên của người gửi thông tin và mối quan hệ với cá nhân.
Chi nhánh dịch vụ và cấp bậc.
Số năm phục vụ.
Thời đại phục vụ (WWI, WWII, Hàn Quốc, Việt Nam, Chiến tranh vùng Vịnh, Chiến tranh chống khủng bố toàn cầu hoặc thời bình/thời khác).
Tường thuật ngắn gọn về dịch vụ của họ.
Phải được cấp tình trạng Cựu chiến binh DD-214 của Bộ Quốc phòng.
Kết nối với Quận Montgomery (nơi cá nhân hiện đang sống, lớn lên, học trung học hoặc cao đẳng/đại học, v.v.).
Hình ảnh (tốt nhất là một trong thời gian phục vụ của họ và một ngày hiện tại).
Bằng cách gửi e-mail để đính kèm, người gửi đồng ý chia sẻ thông tin trên trang web của Quận và trên mạng xã hội của Ủy ban Cựu chiến binh.

Để xem suy nghĩ của Giám đốc điều hành Quận Montgomery Marc Elrich về việc giúp đỡ các cựu chiến binh hoặc để tìm hiểu thêm về Ủy ban Cựu chiến binh Montgomery xin hãy truy cập https://www.montgomerycountymd.gov/veterans .

Để tìm hiểu thêm về Montgomery Commission on Veterans Affairs xin hãy truy cập www.montgomerycountymd.gov/cva .

# # #Montgomery Commission on Veterans Affairs Will Join Celebration of ‘National Vietnam Veterans Day’ on Friday, March 29
For Immediate Release: Monday, March 25, 2024

The Montgomery County Commission on Veterans Affairs will join the national celebration of “National Vietnam Veterans Day” on Friday, March 29. The commission will honor more than 80 Montgomery County Vietnam War Era veterans with detailed tributes displayed on a special website created by the commission.

“National Vietnam War Veterans Day” is observed every year on March 29. The special day recognizes the nine million U.S. Armed Forces and Uniformed Services personnel with active-duty service between Nov. 1, 1955, and May 15, 1975, regardless of location of service.

The Vietnam War was one of the longest wars involving America. Starting in 1955, the war went on until 1975, making it the second-longest war with U.S. involvement after the Afghanistan War. More than 2.7 million Americans served during the Vietnam War. In 1973, all combat and support units withdrew from Vietnam, but the war continued to have an impact on many U.S. service members, their families and other Americans.

National Vietnam War Veterans Day honors all who served during its 20-year time. Since respect and combat support was not immediately given to those who served after the war ended and those who died as a result of the war, the Vietnam War Veterans Recognition Act was signed into law in 2017 to finally offer that respect to everyone involved.

The Montgomery Commission on Veterans Affairs website includes photos, military histories and later personal updates of Vietnam veterans who are either originally from the County or who lived in Montgomery after their service. The site can be viewed at www.montgomerycountymd.gov/vietnamvetday.

“A special day has been created to honor the veterans who served in the Vietnam War era,” said Wayne Miller, a Vietnam veteran who now chairs the County Commission on Veterans Affairs. “However, the people who served in that difficult period of our nation’s history should be honored every day. This website enables people of our current generation to learn more about the Americans who served during the Vietnam War. The website provides details on how the war influenced the rest of their lives. It also pays tribute to those who gave their lives when asked to serve their country.”

According to the latest available U.S. Census Bureau estimates, there are more than 32,000 County residents who are veterans. Of that number, more than 8,400 are Vietnam War Era veterans.

Records show that 130 County residents were killed in Vietnam and their names are on the County’s Vietnam Memorial Wall, which was dedicated in 2018 on Memorial Plaza adjacent to the Executive Office Building in Rockville. A video summary of the memorial dedication can be viewed at https://www.youtube.com/watch?v=T6QwL-Z81Uk.

The Vietnam Veterans site also provides access the County’s tribute to “Fallen Heroes.” That site pays tribute to the County’s fallen service members who died in service to the country since World War I. The records show the men and women honored as enlisting, being originally from or having at one-time lived in Montgomery County. That site can be accessed directly at https://www.montgomerycountymd.gov/HHS-Program/ADS/VETERANS/FallenHeroes.html.

A veteran can share their story, or someone can share the story of a friend or family member, by filling out the Commission’s Google form or filling out its PDF form.

Questions about the tribute program can be directed to MCCVA@montgomerycountymd.gov.

The following information is needed on the forms:

Veteran’s name.
Name of person submitting information and relationship to the individual.
Branch of service and rank.
Years of service.
Era served (WWI, WWII, Korea, Vietnam, Gulf War, Global War on Terror or peacetime/other).
Brief narrative of their service.
Must have been issued a Department of Defense DD-214 Veteran status.
Connection to Montgomery County (where the individual currently lives, grew up, attended high school or college/university, etc.).
Photos (preferably one during their service and one present day).
By sending an e-mail to be included, the sender agrees to have the information shared on the County’s website and in the Commission on Veterans Affairs social media.

To view Montgomery County Executive Marc Elrich’s thoughts on helping veterans or to learn more about the Montgomery Commission on Veterans Affairs, go to https://www.montgomerycountymd.gov/veterans.

To learn more about the Montgomery Commission on Veterans Affairs, go to www.montgomerycountymd.gov/cva.

# # #

Release ID: 24-134
Media Contact: Neil H. Greenberger 240-205-1915
Categories: Holiday


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=44967

 • Related Posts

  24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Chuyến tham quan trang trại và bán hàng thu hoạch của Quận Montgomery vào Thứ Bảy-Chủ Nhật, ngày 27-28 tháng 7, có 24 Địa điểm…

  Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

  Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Trở lại trường’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm Thứ Năm, ngày…

  You Missed

  24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 19, 2024
  • 10 views

  Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

  • By adminVM
  • July 18, 2024
  • 16 views

  “Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 15, 2024
  • 24 views

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  • By adminVM
  • June 21, 2024
  • 73 views

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  • By adminVM
  • June 19, 2024
  • 60 views

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  • By adminVM
  • June 13, 2024
  • 89 views