Black April Commemoration 2024 by Youth Ministry Of Our Lady of Vietnam Catholic Church


Theo nguồn tin trên trang mạng FB của Mimi Pham


Chương Trình Tưởng Niệm Quốc Nạn 30-04-1975 tại Giáo Xứ Mẹ Việt Nam trong thành phố Silver Spring thuộc tiểu bang Maryland


WHAT: Black April Commemoration

WHEN: Saturday, April 27, 2024 from 8pm – 9:30 pm

WHERE: Our Lady of Vietnam Parish, 11812 New Hampshire Ave, Silver Spring, MD 20904

Giới Trẻ Nhà Thờ Công Giáo Mẹ Việt Nam

(National Day Of Mourning 4/30/1975)


https://www.olvn-dc.org/uploads/3/4/5/4/34540628/nguonsongcn5b.pdf

You May Also Like

More From Author