Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024


Theo tin của quận Montgomery

Trung tâm Bỏ phiếu Sớm cho Cuộc Tổng tuyển cử Sơ bộ và Tổng thống năm 2024
https://www.montgomerycountymd.gov/Elections/EarlyVoting/EarlyVotingCenters.html


Việc bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Tổng thống năm 2024 sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm, ngày 9 tháng 5 năm 2024 (bao gồm cả Thứ Bảy và Chủ Nhật). Các trung tâm bỏ phiếu sớm sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Quận Montgomery có 14 trung tâm bỏ phiếu sớm. Vui lòng xem các liên kết bên dưới để biết thông tin đầy đủ.

Nếu bạn muốn liên hệ với ai đó trong Ban bầu cử, vui lòng liên hệ với văn phòng theo số: 240.777.8500 hoặc gửi email đến: Elections@montgomerycountymd.gov. Một đại diện văn phòng sẽ liên lạc với bạn.


Early Voting: In-person early voting begins Thursday, May 2, 2024, through Thursday, May 9, 2024. Polls are open from 7 a.m. to 8 p.m. Voters who are in line by 8 p.m. will be able to cast their vote. For a nearby early voting center, driving directions, and wait times, Montgomery County voters can text the letters EV plus a zip code (example: EV 20879) to 77788, visit www.777vote.org, or contact the Montgomery County Board of Elections at 240-777-8500. Early voting information is also available in the Official Sample Ballot and Voters Guide mailed to every registered voter. To view your full, personalized sample ballot, text CHECK to 77788 or visit www.777vote.org.


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Media_Detail.aspx?NaID=5810

 • Related Posts

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024 và Thứ Sáu ngày 10 tháng 5 năm 2024 từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều…

  Thứ Ba ngày 23 tháng 4 là hạn chót Ghi Danh cho Cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 trong tiểu bang Maryland

  Theo tin của quận Montgomery Ghi Danh (Đăng ký) cử tri Thời hạn Ghi Danh (Đăng ký) Cử tri Sơ bộ và Tổng tuyển cử Tổng thống năm 2024 Thời…

  You Missed

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association

  ‘Roller Disco’ miễn phí tại Công viên Ridge Road Recreational Park ở Germantown Buổi tối từ 6-8 giờ tối vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Thứ Ba ngày 23 tháng 4 là hạn chót Ghi Danh cho Cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 trong tiểu bang Maryland

  • By adminVM
  • April 23, 2024
  • 4 views

  Black April Commemoration 2024 by Youth Ministry Of Our Lady of Vietnam Catholic Church

  • By adminVM
  • April 17, 2024
  • 3 views