Phân Ưu: Cụ BàTrần Thị Mua ….VASA & BMH.

Phân Ưu Nhận được tin buồn: Cụ Bà Anna Trần Thị Mua (quả phụ Nguyễn Văn Sinh) là thân mẫu của Bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Xướng Ngôn Viên, thành viên Ban Quản Trị, chương trình Truyền Hình Việt Nam – HTĐ, đã được Chúa gọi về, vào ngày thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012,…