Montgomery County Public Libraries to Reopen Kensington Park Branch

Theo tin của Quận Montgomery For Immediate Release: Tuesday, March 8, 2016 County Executive Ike Leggett invites residents to a ribbon-cutting ceremony on Saturday, April 2 beginning at 10 a.m. to celebrate the grand reopening of the newly refreshed Montgomery County Public Libraries’ (MCPL) Kensington Park Branch located at 4201 Knowles Ave. The refresh for…

DẠ TIỆC TẤT NIÊN CỦA HỘI ÁI HỮU LONG XUYÊN

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của Nhat Hung You are invited to view Nhat Hung’s photo album: DẠ TIỆC TẤT NIÊN CỦA HỘI ÁI HỮU LONG XUYÊN TẠI NHÀ HÀNG NEW FORTUNE MARYLAND TỐI CHỦ NHẬT 27/12/2015 DẠ TIỆC TẤT NIÊN CỦA HỘI ÁI HỮU LONG XUYÊN TẠI NHÀ HÀNG NEW FORTUNE…

Dạ vũ – Dạ tiệc "Hè Hội Ngộ" của Nhà Việt Nam

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của VNLAC.org Dạ tiệc và Dạ vũ Hè Hội Ngộ do Nhà Việt Nam lần đầu tiên tổ chức tại Maryland. Mục đích tạo sự xây dựng, đoàn kết, phát triển và giúp đỡ thế hệ trẻ tương lai có điều kiện sinh hoạt và bảo tồn…