Kết Quả Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống Hoa Kỳ Năm 2016 Ở Quận Montgomery

Bà Hillary Clinton và ông Donald Trump Dẫn Đầu Trong Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống Hoa Kỳ Năm 2016 Ở Quận Montgomery Theo tin Quận Montgomery Jurisdiction Wide Su Presidential Primary UNOFFICIAL RESULTS Run Date:04/26/16 Montgomery County, MD RUN TIME:11:22 PM April 26 2016 STATISTICS VOTES PERCENT PRECINCTS COUNTED (OF 267). . . ….