Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan Trong Quận Montgomery ở tiểu bang Maryland và Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Khi Đóng Cửa Trong Ngày Lễ Tạ ơn Hoa Kỳ năm 2018

Theo tin Google translation của quận Montgomery Kỳ nghỉ Schedule cho ngày lễ tạ ơn, ngày 22 tháng 11 THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Thứ Tư 7 Tháng Mười Một, 2018 Chính phủ Montgomery County sẽ quan sát lịch trình kỳ nghỉ sau cho ngày lễ tạ ơn, Thứ 5 Tháng mười một 22: Văn phòng…

Enjoy a Free Krispy Kreme Original Glazed Doughnut With Your Free Coffee on National Coffee Day

Get a free Original Glazed doughnut and 12 ounce coffee on Tuesday, Sept. 29 Category: Corporate, National Promotions and Offers Monday, September 28, 2015 1:55 pm EDT Dateline: WINSTON-SALEM, N.C. Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang mạng của Krispy Kreme WINSTON-SALEM, N.C.–(BUSINESS WIRE)–What’s better than a free 12 ounce cup of great-tasting Krispy Kreme…

Pho Nom Nom

Theo nguồn tin trên trang mạng của The Washington Post SOURCE: The Washington Post Pho Nom Nom in Rockville: Get past the name, and the bowls can warm you By Tim Carman http://www.washingtonpost.com/goingoutguide/pho-nom-nom-in-rockville-get-past-the-name-and-the-bowls-can-warm-you/2014/01/08/d842962e-76ec-11e3-b1c5-739e63e9c9a7_story.html ADDRESS: 842 Rockville Pike, Rockville, MD 20852 PHONE: 301-610-0232 EMAIL: phonomnom@gmail.com WEB: www.phonomnom.net TWITTER: http://www.twitter.com/phonomnom FACEBOOK: http://www.facebook.com/phonomnom

Pho & Rolls

FYI, A news article about reviewing the food & Phở at Pho & Rolls restaurant in Rockville city by Tim Carman in The Washington Post. The $20 Diner: Pho for the soccer-mom set at Pho & Rolls By Tim Carman http://www.washingtonpost.com/goingoutguide/the-20-diner-pho-for-the-soccer-mom-set-at-pho-and-rolls/2013/05/08/9a8fd044-b2b6-11e2-9a98-4be1688d7d84_story.html Address: 33-E Maryland Ave., Rockville. Telephone: (301) 340-2856 Web: www.phonrolls.com Email: eatwell@phonrolls.com