Ghi Danh cho Trại Hè Bắt Đầu

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery Ghi Danh cho Trại Hè Bắt Đầu Hàng trăm chương trình và sinh hoạt có sẵn trong toàn quận. Ghi danh hiện bắt đầu. Montgomery County Recreation và Montgomery Parks có hằng trăm trại hào hứng để khuyến khích một lối sống…

Văn Nghê Mừng Tết Mậu Tuất 2018 Giáo Xứ Mẹ Việt Nam

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của Giáo Xứ Mẹ Việt Nam 02/17/2018 – Văn Nghê Mừng Tết Mậu Tuất. New Ngày 17 Tháng 02 Năm 2018 từ 7:30-10:00 tối trong hội trường giáo xứ. + Thứ Bảy ngày 17 tháng Hai: Văn Nghệ Tết của Giáo Xứ từ 7 giờ 30 đến…

Hội Chợ Tết Mậu Tuất 2018 Giáo Xứ Mẹ Việt Nam

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của Giáo Xứ Mẹ Việt Nam CHƯƠNG TRÌNH MỪNG TẾT MẬU TUẤT CỦA GIÁO XỨ + Chúa Nhật ngày 11 tháng Hai: Hội Chợ Tết trong hội trường giáo xứ từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Hội đoàn hay cá nhân nào trong Giáo Xứ…