Mời Tham Dự Ngày Viếng Thăm Trường Thomas Edison High School of Technology từ 5 Giờ Chiều đến 8 Giờ Tối vào thứ Năm Ngày 26 Tháng 10 Năm 2017

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery Tìm Hiểu về Các Chương Trình Nghề Nghiệp và Công Nghệ tại Thomas Edison HS of Technology vào Ngày Viếng Thăm Trường Mùa Thu Các phụ huynh và học sinh MCPS được mời tham dự ngày viếng thăm trường vào mùa thu…

Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ của Bà Đào Thị Thượng Chí

Theo nguồn tin trên trang mạng của BMH & Hội Giáo Dục Trẻ Em Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn ( VYEA) Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và cH Cáo phó và Chương Trình Tang Lễ của Bà Đào Thị Thượng Chí… Để tường và tiện việc viếng, phân ưu và tiễn đưa…

Chương Trình Dạy Kèm ít Tốn Kém trong các Lớp Học Ngày Thứ Bảy tại The George B. Thomas, Sr. Learning Academy Giúp Học Sinh Thành Công

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery Lớp Học Ngày Thứ Bảy Giúp Học Sinh Thành Công The George B. Thomas, Sr. Learning Academy bắt đầu mùa học 2017–2018 của các Lớp Học Ngày Thứ Bảy vào ngày Thứ Bảy 9 Tháng 9. Lớp Học Ngày Thứ Bảy là…

Tết Trung Thu 2017 tại Thành Phố Silver Spring trong Tiểu Bang Maryland

Theo nguồn tin trên trang mạng của BMH Thưa Quý Vị, Quý Anh, Chị, Xin Quý Vị, Quý Anh, Chị các cơ quan Truyền Thông, Truyền hình , Báo Chí xin vui lòng giúp tiếp tay phổ biến… Chân thành cảm tạ… BMH Washington, D.C Thưa Quý Đồng hương, Quý Niên trưởng, Quý Chiến hữu,…