Lá Phiếu Mẫu, Ngày, Giờ, và Địa Điểm Bỏ Phiếu Bầu cho Hội Đồng Đại Diện Nhiệm Kỳ 2018-2020 trong Quận Montgomery ở tiểu bang Maryland

Theo nguồn tin trên mạng của Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C ., Maryland và Virginia Theo nguồn tin của Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng Ngày, giờ và địa điểm bầu phiếu: 1.Ngày bầu cử: Chủ Nhật, 29 tháng 7 năm 2018 2.Giờ bầu cử: Từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều trong ngày…

CẦU NGUYỆN CHO VIỆT NAM NHÂN NGÀY MIỀN NAM BỊ XÂM CHIẾM 30/4/1975

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của Giáo Xứ Mẹ Việt Nam tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn Thứ Năm vừa rồi là ngày 30 tháng 4 kỷ niệm 40 năm ngày miền Nam Việt Nam tự do bị cộng sản Bắc Việt xâm chiếm, đẩy cả nước vào cảnh lầm than khốn…

Hội Chợ Đại Học Toàn Quốc Quận Montgomery Năm 2015

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS Montgomery County National College Fair (Hội Chợ Đại Học Toàn Quốc Quận Montgomery) thường niên sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 21 tháng 4 và ngày thứ Tư 22 tháng 4 tại Agricultural Center, 16 Chestnut St. ở Gaithersburg. Sự kiện miễn phí…

Tuyển Mộ Những Người Giỏi Nhất

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS MCPS đang bắt đầu một đề xướng gồm bốn phần để thúc đẩy những cố gắng của học khu nhằm gia tăng sự đa dạng của lực lượng giáo viên của mình. Giám Đốc Học Vụ Joshua P. Starr đã thông báo bắt đầu Đề…

Đây Là Mùa Trao Tặng

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS Từ việc thu góp thực phẩm và đóng gói các hộp quà cho các gia đình cho đến viêc dọn bữa ăn tối Thanksgiving và trao tặng các phòng máy điện toán, các học sinh MCPS đang cùng làm việc để trợ giúp các trẻ…

Tiền Chỉ Thị Công Giáo (ADVANCE DIRECTIVE) Về Chăm Sóc Sức Khỏe

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của Giáo Xứ Mẹ Việt Nam Trên bàn hoặc trên giá đơn ở lối ra vào nhà thờ có để nhiều bản Tuyên Bố Công Giáo đối với Quyết Định về Chăm Sóc Sức Khỏe (Catholic Declaration for Health Care Decision Making) hay gọi tắt là Tiền…