Phóng Sự Hình Ảnh & Video Clip Cờ Việt Cộng treo trước thư viện thành phố Rockville ở tiểu bang Maryland ngày 9 tháng 6 năm 2017

Theo nguồn tin trên mạng Facebook của hoathinhdon Courtesy of a friend in Florida passing by Cờ Việt Cộng treo trước thư viện thành phố Rockville ở tiểu bang Maryland ngày 9 tháng 6 năm 2017 Courtesy of chủ tịch Hội Người Việt Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn Theo nguồn tin trên mạng Facebook…

Liên Đoàn Potomac’s 21st Anniversary

FYI … group picture of Liên Đoàn Potomac’s 21st Anniversary on Saturday, November 21st. at Herbert Hoover Middle School in Rockville Maryland Posted by Mike Tri Do on Saturday, November 21, 2015 Có Ông Có Bà Có Ba Má FYI …Daisy unit performed during Liên Đoàn Potomac’s 21st Anniversary on Saturday, November 21st. at Herbert…