Các Trường Trung Học MCPS Sáng Chói Trong Xếp Hạng Quốc Gia

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS Trường Trung Học Cấp III Winston Churchill được xếp hạng 88 trong danh sách Các Trường Trung Học Cấp III Thử Thách Nhất tại Hoa Kỳdo Washington Post phát hành. Trường này xếp hạng nhất trong các trường của Maryland và thứ nhì trong các…

Remembrance and Services for Dr. Dang C Bui, MD

Bác-sĩ Bùi Cao Đẳng không còn nữa ! 37 năm trước,  chạy bộ từ Vũng Tàu trở về, khóc vùi trong vòng tay ôm quen của Mẹ. 37 năm sau, y-sĩ tiểu-đòan 1 Nhảy Dù đi vào lòng đất lạ, trong một ngày buồn. Nhìn Anh nằm đó, tôi thấy Anh trong tôi, và tôi trong…

Holy Cross 8th Annual "To Your Health" Event

WHAT: 8th Annual Free Health Fair WHEN: Saturday, April 28, 2012 from 9 AM to 2 PM WHERE: Holy Cross Hospital, 1500 Forest Glen Road., Silver Spring, MD 20910 HOST: Holy Cross Hospital Holy Cross Hospital hosts this biannual event featuring free health screenings including clinical breast exam, pap test, digital rectal exam, prostate specific…

Opportunity for Vietnamese Speaker

Hello All, There is an opportunity for a native Vietnamese speaker to work on a project for 4-6 hours at $30/hr. For this project, the Vietnamese speaker will do voice recordings of “I can statements”. The work will be completed at the Berlitz office in Rockville. Since the recording session must be scheduled, the Vietnamese…