Đơn Ghi Danh Bán Hàng Hội Chợ Tết Giáp Ngọ Giáo Xứ Mẹ Việt Nam

Theo nguồn tin trên trang của Bản Tin Nguồn Sống GIÁO XỨ TỔ CHỨC MỪNG TẾT GIÁP NGỌ Để mừng Tết Giáp Ngọ, Giáo Xứ sẽ tổ chức: 1. Chợ Tết Giáp Ngọ vào thứ Bảy ngày 25 tháng 1 năm 2014, bắt đầu lúc 10 giờ sáng tại hội trường Giáo Xứ Mẹ Việt Nam. Quý vị muốn bán hàng chợ tết xin liên lạc với cô Thùy Anh, văn phòng GX MVN 301-622-4895 và bấm số 4. http://www.olvn-dc.org/uploads/3/2/4/2/3242675/registrationform_chotet2014.pdf

]]>

+ There are no comments

Add yours