Lunar New Year 2019 Story Time at WestField Wheaton

Theo tin WestField Wheaton trong quận Montgomery WHAT: Lunar New Year Story Time WHEN: Saturday, February 8, 2019 from 12 PM to 1 PM & 2 PM to 3 PM WHERE: 11160 Veirs Mill Road Wheaton MD 20902-1094 It’s The Year OF The Pig!! Join us an exciting story-time in celebration of Chines New Year….

Đón Giao Thừa và Lễ Phật trong Ngày Tết Kỷ Hợi 2019 Chùa Viên Ân

Theo tin Viên Ân Tự 3007 Lindell Street, Silver Spring, MD 20902 Phone/Fax: 301-942-3220 || Cell: 240-899-7882 || Email: vienantu02@gmail.com 2018 Tet Schedule at Vien An Buddhist Association SOURCE: Vien An Buddhist Association Monday, February 04, 2019 – Tet/Lunar New Year Eve from Midnight to 1:00A.M Tuesday, February 05, 2019 – Tet/Lunar New Year Day

Celebrate Lunar New Year 2019 at WestField Montgomery Mall

Theo tin WestField Montgomery Mall trong quận Montgomery WHAT: Celebrate Lunar New Year WHEN: Tuesday, February 5, 2019 at 6:30 PM – 8:30 PM WHERE: 7101 Democracy Boulevard Bethesda MD 20817 Join us as we celebrate the Year of the Pig with a Lunar New Year community event, featuring live traditional entertainment, lion dances, arts…

20th Anniversary of Lunar New Year Celebration at Lakeforest Mall

Theo tin Lakeforest Mall WHAT: 20th Anniversary – Lunar New Year Celebration WHEN: January 28th at 10 AM to February 10 at 9 PM WHERE: Lakeforest Mall, 701 Russell Ave, Gaithersburg, MD 20877 Enjoy spectacular decor and informational exhibits throughout the two-week celebration. On the weekends of February 2-3 & 9-10, experience live entertainment, colorful…

Hạn chót để nộp bài vẽ cho Cuộc thi năm 2019 của Ban Bảo vệ môi trường cống cho bão quận Montgomery là 4 giờ chiều Thứ Sáu ngày 22 Tháng 2

Theo tin Google translation của quận Montgomery Hạn chót để nộp bài vẽ cho Cuộc thi năm 2019 của Ban Bảo vệ môi trường cống cho bão quận Montgomery là 4 giờ chiều Thứ Sáu ngày 22 Tháng 2 Chi cục Bảo vệ môi trường bão cống Art Contest Entries chấp nhận thông qua ngày…

Thị trưởng & Hội Đồng Thành Phố Gaithersburg đã cho phép chi phí cho các chương trình chọn để được miễn cho nhân viên và Nhà thầu bị ảnh hưởng khi Chính Phủ Liên Bang đóng cửa

Theo tin Thành phố Gaithersburg Thị trưởng & Hội Đồng Thành Phố Gaithersburg đã cho phép chi phí cho các chương trình chọn để được miễn cho nhân viên và Nhà thầu bị ảnh hưởng khi Chính Phủ Liên Bang đóng cửa Miễn Phí Sẵn sàng cho nhân viên Furloughed, Nhà thầu Thị trưởng &…

Quận Montgomery Cảnh Báo Khẩn Cấp vấn đề Lạnh: Kêu gọi Cộng đồng Phải Đề Phòng sau 1 giờ chiều Chủ Nhật ngày 20 cho đến 1 giờ chiều Thứ Hai ngày 21 Tháng 1, 2019

Theo tin Google translation của quận Montgomery Quận Montgomery Cảnh Báo Khẩn Cấp vấn đề Lạnh: Kêu gọi Cộng đồng Phải Đề Phòng sau 1 giờ chiều Chủ Nhật ngày 20 cho đến 1 giờ chiều Thứ Hai ngày 21 Tháng 1, 2019 Cảnh Báo Khẩn Cấp Montgomery County vấn đề Lạnh; Cộng đồng Kêu…