Categories
Press Releases Thông Báo

Montgomery County Animal Services and Adoption Center mở cửa nhận nuôi động vật Bảy ngày một tuần mà không cần hẹn trước bắt đầu từ ngày 14 tháng 1 năm 2024

Theo tin của quận Montgomery Montgomery County Animal Services and Adoption Center mở cửa nhận nuôi động vật Bảy ngày một tuần mà không cần […]

Categories
Press Releases Thông Báo

Montgomery County Animal Services and Adoption Center sẽ Miễn mọi khoản phí xin nhận nuôi tất cả các loài thú vật vào đúng dịp nghỉ lễ cho đến khi có thông báo mới

Theo tin của quận Montgomery Montgomery County Animal Services and Adoption Center sẽ Miễn mọi khoản phí cho đến khi có thông báo mới Thứ […]