Lịch trình các sự kiện đặc biệt dành cho gia đình của Montgomery County Recreation trong tháng 10 năm 2023 như ‘Glow-in-the-Dark Pickleball,’ Fall Harvest Festivals, ‘Spooktacular’, v.v.

Theo tin của quận Montgomery Ngày 4 tháng 10 năm 2023 Lễ hội thu hoạch mùa thu và sự kiện ‘Spooktacular’ làm nổi bật các sự kiện đặc biệt trong…