Hai màn trình diễn & chương trình bắn pháo bông trong ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ năm 2023 ở Kensington vào ngày 1 tháng 7 và Germantown vào ngày 4 tháng 7 trong quận Montgomery

Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery tổ chức trình diễn pháo hoa ở Kensington và Germantown Phát hành ngay: Thứ Năm, ngày 1 tháng 6 năm 2023 Quận Montgomery…