Các Em Đã Sẵn Sàng cho Thách Thức của Lớp 5 Chưa?

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS Quỹ Giáo Dục Học Khu MCPS mời quý vị hãy cùng tham dự với các quan chức và các nhà lãnh đạo cộng đồng địa phương trong một đêm vui thích và chúc mừng tại sự kiện hằng năm ”Các Em Đã Sẵn Sàng cho…

Ngày Hội Chuẩn Bị Đại Học và Học Bổng Năm 2015

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS Ngày Hội Chuẩn Bị Đại Học và Học Bổng sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 2 tháng 5, từ 1 giờ đến 4 giờ chiều tại Universities at Shady Grove (USG), 9630 Gudelsky Dr. ở Rockville. Ngày hội nhắm vào các học sinh…

MCPS Khai Trương Cổng Dữ Liệu Mở

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS Các trường công lập quận Montgomery đã khai trương một cổng dữ liệu mở mới mà cho phép công chúng tìm, soạn, và nạp xuống một số thông tin về học khu. Cổng có thể được xem tại http://data.montgomeryschoolsmd.org. Trong số các dữ liệu công…

Học Sinh MCPS Tổ Chức Bán Xe Hơi, Máy Điện Toán Cũ

Theo nguồn tin của hệ thống trường học công quận Montgomery Học sinh trong chương trình Montgomery County Students Automotive Trades Foundation (ATF) và Information Technology Foundation (ITF) sẽ bán xe hơi cũ và máy điện toán do học sinh tân trang vào ngày thứ Bảy 14 tháng 12, tại Damascus High School, từ 9…