Categories
Press Releases Thông Báo

Montgomery County Animal Services and Adoption Center mở cửa nhận nuôi động vật Bảy ngày một tuần mà không cần hẹn trước bắt đầu từ ngày 14 tháng 1 năm 2024

Theo tin của quận Montgomery Montgomery County Animal Services and Adoption Center mở cửa nhận nuôi động vật Bảy ngày một tuần mà không cần […]

Categories
Press Releases Thông Báo

Montgomery County Animal Services and Adoption Center sẽ Miễn mọi khoản phí xin nhận nuôi tất cả các loài thú vật vào đúng dịp nghỉ lễ cho đến khi có thông báo mới

Theo tin của quận Montgomery Montgomery County Animal Services and Adoption Center sẽ Miễn mọi khoản phí cho đến khi có thông báo mới Thứ […]

Categories
Events

‘Operation Green Light,’ các buổi lễ Veterans Day và các hoạt động bổ sung được tìm kiếm để tưởng nhớ các Cựu chiến binh trong Quận Montgomery

Theo tin trong quận Montgomery Khi Ngày Cựu chiến binh đến gần vào Thứ Bảy, ngày 11 tháng 11, Quận Montgomery tham gia ‘Chiến dịch […]

Categories
Press Releases Thông Báo

Hai màn trình diễn & chương trình bắn pháo bông trong ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ năm 2023 ở Kensington vào ngày 1 tháng 7 và Germantown vào ngày 4 tháng 7 trong quận Montgomery

Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery tổ chức trình diễn pháo hoa ở Kensington và Germantown Phát hành ngay: Thứ Năm, ngày 1 tháng […]