Các Em Đã Sẵn Sàng cho Thách Thức của Lớp 5 Chưa?

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS Quỹ Giáo Dục Học Khu MCPS mời quý vị hãy cùng tham dự với các quan chức và các nhà lãnh đạo cộng đồng địa phương trong một đêm vui thích và chúc mừng tại sự kiện hằng năm ”Các Em Đã Sẵn Sàng cho…

Giáo Xứ Mẹ Vietnam Maryland Văn Nghệ Mừng Chúa Giáng Sinh 2013

Nhạc Cảnh – Đức Maria Gương Mẫu Niềm Tin Tuyệt Vời. http://youtu.be/d5TzUUsQjcY Nhạc Cảnh – Sáng Ký Thế. Adam & Eve. http://youtu.be/ctr61q9NoDI Văn Nghệ Mừng Chúa Giáng Sinh 2013 – Múa http://youtu.be/L2CgYdLWrH8 Văn Nghệ Mừng Chúa Giáng Sinh 2013 – Múa http://youtu.be/fOnW1N2o-YA Nhạc Cảnh – Sáng Ký Thế. Tổ Phụ Abraham http://youtu.be/Faxr7XJsEzM