Quận Montgomery mở các lớp học về xe đạp và xe tay ga điện tử dành cho người lớn với chi phí thấp vào tháng 4, tháng 5 và tháng 6 trong năm 2024

Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery cung cấp các lớp học về xe đạp và xe tay ga điện tử dành cho người lớn vào tháng 4, tháng 5…