Ghi Danh lớp Giáo Lý và Việt Ngữ cho niên học 2012-2013

Xin nhắc quí vị hạn chót ghi danh lớp Giáo Lý và Việt Ngữ cho niên học 2012 – 2013 là ngày 31 tháng 7 tới đây. Giáo xứ đã nhận được khoảng 40% số đơn đã phát ra cho các em tháng 5 vừa qua. Xin quí vị ghi danh cho con em càng sớm càng tốt để BĐH biết rõ tổng số học sinh để mướn trường, mua sách, và sắp xếp lớp. Nếu các em đã làm mất đơn, xin liên lạc đến BĐH qua email bdh@olvn.org, hay anh Phương tại 240-475-7715 hoặc văn phòng giáo xứ 301-622-4895. Niên học 2012-2013 sẽ bắt đầu vào ngày Chúa Nhật 9 tháng 9 năm 2012 cho đến tháng 6 năm 2013. Lớp Giáo lý học từ 1:30pm – 3:00 pm, Lớp Việt Ngữ từ 3:00pm -4:30pm. Tại Trường Học White Oak Middle School, 12201 New Hampshire Ave., Silver Spring, MD. Học Sinh mới xin lấy đơn ở cuối nhà thờ hoặc tại đây. Học sinh cũ xin phụ huynh hỏi các em để lấy đơn. Nếu không nhận được đơn từ các em, xin đến văn phòng Giáo xứ để ghi danh. Thời gian ghi danh: Bắt đầu cuối tháng 5/2012 cho đến cuối tháng 7/2012.. Sau ngày này sẽ tăng thêm $25. Ghi danh sau khi nhập học (tháng 9) sẽ tăng $50 cho mỗi gia đình.

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours