Cuộc Vận Động Hàng Xóm với Hàng Xóm 2013-2014: Hãy Tham Dự

Theo nguồn tin trên trang mạng của trường học trong quận Montgomery Hàng Xóm với Hàng Xóm (N2N) MCPS cho các thành viên của cộng đồng cơ hội để tổ chức hay tham gia những cuộc thảo luận từng nhóm nhỏ về những đề tài quan trọng của hệ thống trường học. Bắt đầu vào…

Trade Foundation Cần Được Tặng Xe Hơi

Theo nguồn tin trên trang mạng của trường học trong quận Montgomery Montgomery County Students Automotive Trades and Information Technology Foundations (ATF) đang cần được tặng xe hơi. Quà tặng của quý vị sẽ giúp khoảng 350 em học sinh trung học cấp III học cách lượng giá, sửa chữa và tân trang xe cũ….

Ghi Tên Chủng Ngừa Cúm Tại Trường Năm 2013

Theo nguồn tin trên trang mạng của trường học trong quận Montgomery Sở Y Tế và Xã Hội Quận Hạt Montgomery sẽ tổ chức các buổi chủng ngừa cúm bằng cách xịt qua mũi (FluMist) miễn phí trong tháng 11 cho trẻ em 18 và nhỏ hơn tại nhiều trường học MCPS. Vào ngày Thứ…

County Leaf Collection Begins November 4; Continues Through Mid-December

Theo nguồn tin trên trang mạng của quận Montgomery For Immediate Release: 10/24/2013 County Leaf Collection Begins November 4; Continues Through Mid-December The Montgomery County Department of Transportation, Division of Highway Services (DHS) will conduct its annual vacuum collection of leaves in the southern part of the County from November 4 through mid-December. DHS makes…

“One Stop Fair Housing Shop” to be Held October 31 in Silver Spring

Theo nguồn tin trên trang mạng của quận Montgomery For Immediate Release: 10/24/2013 “One Stop Fair Housing Shop” to be Held October 31 in Silver Spring Housing professionals and providers will have an opportunity to meet fair housing regulators in Montgomery County at the free Fair Housing Educational Forum on Thursday, October 31, from 11:30…

Hiện Có Những Cơ Hội Lãnh Đạo và Phục Vụ Dành Cho Học Sinh

Theo nguồn tin trên trang mạng của trường học trong quận Montgomery Hiện đang nhận đơn vào vị trí Thành Viên Học Sinh tại Hội Đồng Giáo Dục (SMOB) Tiểu Bang và Sáng Kiến Lá Phiếu Tương Lai của Hội Đồng Tuyển Cử Quận Hạt Montgomery. SMOB Tiểu Bang Các học sinh lớp 10 và…

Mùa Hội Đại Học Đang Sôi Nổi

Theo nguồn tin trên trang mạng của trường học trong quận Montgomery Tháng 10 và tháng 11 cung cấp nhiều cơ hội cho các phụ huynh và học sinh để tham dự các ngày hội đại học và tìm hiểu về các cơ hội giáo dục đại học. Đây là một vài ngày hội đại…

Edison High School sẽ tổ chức Hội Chợ Cộng Đồng

Theo nguồn tin trên trang mạng của trường học trong quận Montgomery Trường Trung Học Kỹ Thuật Cấp III Thomas Edison sẽ tổ chức Hội Chợ Cộng Đồng hàng năm lần thứ hai của trường từ 9 giờ 30 sáng dến 1 giờ 30 chiều vào ngày thứ Bảy, 26 tháng 10. Sự kiện sẽ…

Chào Mừng 50 Năm Học Hỏi Môi Trường Ngoài Trời tại MCPS!

Chương Trình Giáo Dục Môi Trường Ngoài Trời sẽ tổ chức một Hội Chợ Giáo Dục Môi Trường vào ngày 26 tháng 10 để đánh dấu kỷ niệm năm thứ 50 dạy và học trong lớp học ngoài trời! Ngày này kiện sẽ được tổ chức tại Lathrop E. Smith Environmental Education Center, 5110 Meadowside…