2012 MVMA Academic Awards Picnic

Come join MVMA as we host our 24th Annual Academic Picnic at Summit Hill Farm on June 3, 2012. MVMA’s annual picnic honors outstanding K-12 students and staff members within Montgomery County Public Schools and presents two college bound high-school seniors with $1000 scholarship. Each year, MVMA is joined by honorable council members and hundreds…

Tháng 5 – Tháng Hoa Kính Đức Mẹ

Chúa Nhật 27 tháng 5 tháng chúng ta sẽ có rước kiệu, dâng hoa kính Đức Mẹ lúc 10:45 sáng. Là người Công giáo Việt Nam, có lẽ chúng ta không lạ gì sinh hoạt tôn giáo trong tháng Năm, tháng Hoa Đức Mẹ. Khi ngàn hoa xanh, đỏ, trắng, tím, vàng nở rộ trong…

Dã Ngoại Phát Thưởng Thường Niên

Xin mời quý vị đến tham dự Lễ Dã Ngoại phát thưởng thường niên lần thứ 24th của MVMA tại Bohrer Park vào ngày 3 tháng 6 năm 2012. Buổi dã ngoại của MVMA vinh danh những học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 và những giáo viên trong hệ thống trường công lập…

KetDoan letters to the two children in Vietnam

Ket Doan “Save a Child” program reaches our first milestone. We just sent two letter to the children in Vietnam that we sponsored. Thank you to all our supporters and staffs for making this happen.

First Ket Doan Bowling Fundraising event!

Ket Doan would like to thank you our sponsors, donors, friends, players, and staffs for making the first annual bowling a successful one. We would like to inform you that we were able to raise $5,952.64 for “Save A Child” program. This fund will be 100% go toward sponsoring a child program. We are in…

Giáo Xứ Mẹ Việt Nam Mừng Ngày Hiền Mẫu

Ngày 13 tháng 5 năm 2012 là ngày đất nước Hoa Kỳ mừng và ghi ơn “Mẹ,” Giáo xứ cũng xin chúc mừng tất cả những người mẹ trong Giáo xứ và cầu xin Mẹ Maria là người Mẹ của tất cả chúng ta cầu bầu cùng Chúa cho các người mẹ được dư đầy…

Asking for Contributing To MVMA 24th Annual Academic Awards Picnic

April 19, 2012 Dear Friends: Our community stays strong because we encourage young people like Mary to stay dynamically committed to academic excellence and community service. And encourage Mary we did, thanks to friends like you and your support for our Annual Academic Awards Picnic. The Maryland Vietnamese Mutual Association invites you to invest in…