Cập nhật Lịch Niên Học 2015-2016

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery đã chấp thuận một lịch đã được sửa đổi lại cho niên học 2015-2016 mà phản ảnh Ngày Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống 2016 mới nhất. Theo lịch đã được sửa lại:  Học sinh sẽ được NGHỈ…

Đừng Bỏ Lỡ Ngày Hội Tựu Trường 2015

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS Niên học 2014-2015 sắp chấm dứt và MCPS đang hướng đến năm kế tiếp! Quý vị không muốn bỏ lỡ Ngày Hội Tựu Trường MCPS vào ngày Thứ Bảy 29 tháng Tám từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều, trên khuôn viên của Carver…

18th Annual Heritage Days Weekend

WHAT: 18th Annual Heritage Days Weekend WHEN: Saturday, June 27 & Sunday, June 28, 2015 WHERE: SITE LISTING FOR HERITAGE DAYS 2015 (below links) 18th Annual Heritage Days Weekend! Saturday, June 27 & Sunday, June 28, 2015 Download the 2015 Heritage Days brochure Executive Director Sarah Rogers discusses highlights of Heritage Days 2015 on Comcast…

MCPS Summer Food Service Program Will Provide Thousands of Free Meals‏

Thousands of Montgomery County children in various summer school or summer recreation programs will receive free, nutritious meals as part of the Montgomery County Public Schools (MCPS) Summer Food Service Program. Funded by the U.S. Department of Agriculture, the MCPS Summer Food Service Program was created in 1976 to bridge the summer break nutrition gap…

Montgomery County Launches “Summer of Safety” Education Campaign; Online Resource for Vital Safety and Prevention Information Pertinent to Summer Season

For Immediate Release: 6/19/2015 Montgomery County Launches “Summer of Safety” Education Campaign; Online Resource for Vital Safety and Prevention Information Pertinent to Summer Season On June 22, Montgomery County premieres “Summer of Safety,” a comprehensive educational social media and online resource of critical safety and prevention information targeted to the summer season. The Summer of…