Quận Montgomery tổ chức cuộc thi ‘Girl Power Contest’ 2024 lần thứ bảy từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 3


Theo tin của quận Montgomery

Quận Montgomery tổ chức cuộc thi ‘Girl Power Contest’ thường niên lần thứ bảy

Thứ Sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2024

Để ghi nhận Tháng Ba là Tháng Lịch sử Phụ nữ, Ủy ban Phụ nữ Quận Montgomery thì Thư viện Công cộng Quận Montgomery và Những người bạn của Thư viện Quận Montgomery Inc. sẽ tổ chức “Girl Power Contest” thường niên lần thứ bảy từ ngày 1 đến ngày 31 tháng Ba.

Cư dân của Quận từ 5 tuổi trở lên được khuyến khích gửi một câu chuyện ngắn, bài thơ, bức vẽ hoặc bài dự thi bằng phương tiện mà họ lựa chọn đề cập đến chủ đề năm nay, “empowering women”.

Các bài nộp có thể được gửi tại đây và những người tham gia nên tập trung vào lời nhắc này: Quý vị sẽ tạo ra doanh nghiệp gì ở Quận Montgomery và nó sẽ có tác động gì đến trẻ em gái và phụ nữ trong cộng đồng của chúng ta?

“Khi chúng ta kỷ niệm Tháng Lịch sử Phụ nữ, tôi khuyến khích người dân tham gia ‘Girl Power Contestt’ thường niên lần thứ bảy bằng cách chia sẻ ý tưởng của quý vị về một doanh nghiệp trao quyền cho phụ nữ trong cộng đồng của chúng ta,” Marc Elrich (Giám đốc điều hành Quận Montgomery) nói. ” Quý vịkhông chỉ đóng góp cho một cuộc thi mà còn đóng góp cho tương lai chung của chúng ta Tôi cảm ơn Montgomery County Commission for Wome (Ủy ban Phụ nữ Quận Montgomery) đã tổ chức dự án này và cảm ơn tất cả những người tham gia vì những đóng góp sáng tạo của họ.”

Bài dự thi có thể được gửi trực tuyến tại đây và được giới hạn một lần cho mỗi người. Bài viết phải dài tối đa 500 từ. Bài dự thi phải bao gồm tên đầy đủ, tuổi, lớp và trường học của người tham gia (nếu có), số điện thoại và địa chỉ email.

Người chiến thắng sẽ được công bố vào cuối tháng 4 và sẽ nhận được một túi quà tặng và được giới thiệu trên Facebook , Instagram và X của Ủy ban Phụ nữ .

Bài dự thi do bất kỳ ai dưới 18 tuổi gửi phải có sự cho phép bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ và là tác phẩm của chính trẻ vị thành niên.

Tất cả các mục trở thành tài sản của Ủy ban Phụ nữ Quận Montgomery và có thể được sử dụng cho mục đích công khai. Cuộc thi được tài trợ bởi Ủy ban Phụ nữ Quận Montgomery , Thư viện Công cộng Quận Montgomery và Những người bạn của Thư viện, Quận Montgomery .

Để biết thêm thông tin về Girl Power Contest xin, hãy gọi 240-777-8300, gửi email tới cfwinfo@montgomerycountymd.gov hoặc truy cập www.montgomerycountymd.gov/cfw .

###Montgomery County Hosts Seventh Annual ‘Girl Power Contest’
For Immediate Release: Friday, March 1, 2024

In recognition of March as Women’s History Month, the Montgomery County Commission for Women, Montgomery County Public Libraries and Friends of the Library Montgomery County Inc. are hosting the Seventh Annual “Girl Power Contest” from March 1-31.

County residents ages 5 and up, are encouraged to submit a short story, poem, drawing or entry in the medium of their choice that addresses this year’s theme, “empowering women”.

Submissions can be sent here and participants should focus on this prompt: What business would you create in Montgomery County and what impact would it have on the girls and women in our community?

“As we celebrate Women’s History Month, I encourage residents to participate in the Seventh Annual ‘Girl Power Contest’ by sharing your ideas for a business that empowers women in our community, said Montgomery County Executive Marc Elrich. “You are not just contributing to a competition, but to the fabric of our shared future. I thank the Montgomery County Commission for Women for hosting this project, and to all participants for their creative contributions.”

Entries can be submitted online here and are limited to one per person. Written entries should be a maximum of 500 words. Entries should include the participant’s full name, age, grade and school (if applicable), phone number and email address.

Winners will be announced at the end of April and will receive a swag bag and be featured on the Commission for Women’s Facebook, Instagram and X.

Entries submitted by anyone under the age of 18 must include written permission from a parent or guardian and be the minor’s own work.

All entries become the property of the Montgomery County Commission for Women and may be used for publicity purposes. The contest is sponsored by the Montgomery County Commission for Women, Montgomery County Public Libraries and Friends of the Library, Montgomery County.

For more information about the Girl Power Contest, call 240-777-8300, email cfwinfo@montgomerycountymd.gov or visit www.montgomerycountymd.gov/cfw.

###

Release ID: 24-103
Media Contact: Carmen Kaarid
Categories: Executive Office


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=44845

 • Related Posts

  24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Chuyến tham quan trang trại và bán hàng thu hoạch của Quận Montgomery vào Thứ Bảy-Chủ Nhật, ngày 27-28 tháng 7, có 24 Địa điểm…

  Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

  Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Trở lại trường’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm Thứ Năm, ngày…

  You Missed

  24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 19, 2024
  • 19 views

  Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

  • By adminVM
  • July 18, 2024
  • 16 views

  “Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 15, 2024
  • 27 views

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  • By adminVM
  • June 21, 2024
  • 76 views

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  • By adminVM
  • June 19, 2024
  • 64 views

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  • By adminVM
  • June 13, 2024
  • 89 views