Tháng 5 – Tháng Hoa Kính Đức Mẹ

Chúa Nhật 27 tháng 5 tháng chúng ta sẽ có rước kiệu, dâng hoa kính Đức Mẹ lúc 10:45 sáng. Là người Công giáo Việt Nam, có lẽ chúng ta không lạ gì sinh hoạt tôn giáo trong tháng Năm, tháng Hoa Đức Mẹ. Khi ngàn hoa xanh, đỏ, trắng, tím, vàng nở rộ trong…