Edison High School sẽ tổ chức Hội Chợ Cộng Đồng

Trường Trung Học Kỹ Thuật Cấp III Thomas Edison sẽ tổ chức Hội Chợ Cộng Đồng hàng năm lần thứ hai của trường từ 9 giờ 30 sáng dến 1 giờ 30 chiều vào ngày thứ Bảy, 26 tháng 10. Sự kiện sẽ gồm có các trò vui chơi, một sân moon bounce, đấu giá thầm lặng và các biểu diễn trong lớp học. Cũng sẽ có một quầy nhạc và thức ăn để mua . Hội chợ mở cửa cho mọi học sinh MCPS cùng với gia đình. Tiền thu được từ hội chợ sẽ trợ giúp cho Giáo Dục Kỹ Thuật và Nghề Nghiệp trong cộng đồng. Trường Edison tọa lạc tại 12501 Dalewood Dr. ở Silver Spring. Xin gọi số 301-929-2175 để lấy thêm thông tin.

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours