Mùa Hội Đại Học Đang Sôi Nổi

Theo nguồn tin trên trang mạng của trường học trong quận Montgomery Tháng 10 và tháng 11 cung cấp nhiều cơ hội cho các phụ huynh và học sinh để tham dự các ngày hội đại học và tìm hiểu về các cơ hội giáo dục đại học. Đây là một vài ngày hội đại…