Edison High School sẽ tổ chức Hội Chợ Cộng Đồng

Theo nguồn tin trên trang mạng của trường học trong quận Montgomery Trường Trung Học Kỹ Thuật Cấp III Thomas Edison sẽ tổ chức Hội Chợ Cộng Đồng hàng năm lần thứ hai của trường từ 9 giờ 30 sáng dến 1 giờ 30 chiều vào ngày thứ Bảy, 26 tháng 10. Sự kiện sẽ…