Các Ngày Cộng Đồng với Giám Đốc Học Vụ Starr

Theo nguồn tin của quận Montgomery Giám Đốc Học Vụ Joshua Starr sẽ tổ chức bốn Ngày Cộng Đồng trong niên học này, trong những ngày đó ông sẽ thăm viếng các trường, gặp gỡ giáo chức và trả lời các câu hỏi của các phụ huynh và thành viên cộng đồng. Mỗi Ngày Cộng…