Hãy Gia Nhập Election Day Team

Theo nguồn tin trên trang mạng của trường học trong quận Montgomery Hãy gia nhập Election Day Team Sáng Kiến Lá Phiếu Tương Lai của Hội Đồng Tuyển Cử Quận Hạt Montgomery đang tìm kiếm những học sinh lớp 11 và 12 để phục vụ với tư cách trọng tài tuyển cử cho các cuộc…