THÁNG MÂN CÔI CẦU NGUYỆN CHO CUỘC BẦU CỬ TỔNG THỐNG

Theo nguồn tin nhà thờ Giáo Xứ Mẹ Việt Nam “Xin anh chị em tiếp tục siêng năng và sốt sắng lần chuỗi Mân Côi không chỉ cầu cho bản thân và gia đình luôn sống đẹp lòng Chúa mà còn cầu cho mạng sống các thai nhi được tôn trọng và cầu cho cuộc bầu cử Tổng Thống đầu tháng Mười Một tới đây. Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ kêu gọi các tín hữu Công Giáo hãy khẩn khoản cầu xin Chúa soi sáng để dân chúng Mỹ biết chọn một vị tổng thống có lập trường tôn trọng và bảo vệ những giá trị căn bản và thiêng liêng sau đây: sự sống của các thai nhi, sự thánh thiêng của hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, và quyền tự do tôn giáo và tự do lương tâm.”

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours